Kleine snelheidsovertredingen worden administratief afgedaan in de vorm van een boete waarvoor men van het CJIB een acceptgiro ontvangt. Daar komt het openbaar ministerie of de rechter niet aan te pas.

Snelheidsovertredingen 30 km per uur of hoger

Maar wanneer het gaat om een snelheidsovertreding van 30 km/u of hoger, is de recidiveregeling snelheidsovertredingen van toepassing. In dat geval wordt de overtreding geregistreerd. En wordt er bij een volgende keer rekening mee gehouden dat er eerdere contacten met justitie zijn geweest. Ook wordt de overtreding dan strafrechtelijk afgedaan. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, en eventueel geregistreerde eerdere snelheidsovertredingen, kan een straf worden opgelegd. Variërend van een geldboete tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Snelheidsovertredingen vanaf 50 km per uur

Bij snelheidsovertredingen vanaf 50 km per uur kan de politie het rijbewijs invorderen. De politie moet het rijbewijs dan binnen afzienbare termijn aan de officier van justitie sturen. Die op zijn beurt binnen 10 dagen moet beslissen of tot inhouding van het rijbewijs zal worden overgaan. Tegen de inhouding van het rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Zie hierover verder bij Invordering rijbewijs.

In beslag genomen voertuig

Ook kan de auto of motor waarmee de snelheidsovertreding is begaan, door de politie in beslag worden genomen. Het moet dan wel gaan om een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100%. En waarbij dan sprake is van concreet gevaar. Ook hiertegen kan dan vervolgens een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Met het verzoek de auto of motor terug te geven.

Bevindt u zich in deze situatie? Neemt u dan nu direct contact met ons op.

Verkeersstrafrecht advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies