Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Cassatie

Veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongeval

Strafrechtelijk onderzoek

Als bij een verkeersongeval iemand ernstig gewond raakt, of zelfs komt te overlijden, dan zal de politie meestal strafrechtelijk onderzoek instellen naar de vraag of de aanrijding is te wijten aan de schuld van een van de betrokken verkeersdeelnemers.

Verkeersongevallenanalyse

Er vindt dan een verkeersongevallenanalyse plaats en één of meerdere personen kunnen als verdachte worden gehoord. Wordt u uitgenodigd door de politie om als verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige gevolgen (artikel 6 WVW) te worden gehoord. Dan is het van het grootste belang dat u direct en voorafgaand aan dat verhoor een advocaat raadpleegt. Het liefst een advocaat die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht. En u dus kan voorbereiden op de vragen die u worden gesteld. En u ook kan adviseren over uw proceshouding.

Invordering rijbewijs

Verder kan de politie in sommige gevallen direct na de aanrijding overgaan tot invordering van het rijbewijs. De officier van justitie moet dan binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt terug gegeven. Of dat het langere tijd wordt ingehouden. Zie hierover verder bij invordering rijbewijs.

Strafrechtelijke vervolging

Nadat de politie het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding heeft afgerond, wordt het dossier ingestuurd naar de officier van justitie. Deze kan besluiten tot verdere strafrechtelijke vervolging. In dat geval wordt degene die op grond van het dossier wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met lichamelijk letsel of de dood door schuld (artikel 6 WVW) gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Dat is bijzonder ingrijpend, zowel voor de slachtoffers en nabestaanden van een dodelijk slachtoffer als voor de verdachte. Het gaat om de beschuldiging van een misdrijf met ernstige gevolgen. Dat soort zaken worden vaak door meervoudige kamers, met daarin drie rechters, beoordeeld. Of het tot een rechtszitting komt, zal vooral afhangen van de beoordeling van de officier van justitie. Of er sprake is van schuld aan de aanrijding of het ongeval in de zin van artikel 6 WVW.

Veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongeval - Gevaar of hinder op de weg veroorzaken - Verkeersongevallen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overtreding artikel 6 WVW

Een beschuldiging van overtreding van artikel 6 WVW wordt dat in dagvaardingen meestal zo omschreven:

“dat verdachte zich zodanig roekeloos en/of zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of onoordeelkundig heeft ge