Home » Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Asielrecht en regulier migratierecht

Het Nederlandse migratierecht ofwel vreemdelingenrecht kan grofweg worden ingedeeld in twee gebieden: het asielrecht en het “reguliere” migratierecht. Een asielaanvraag dient tot een verblijfsvergunning te leiden als u uw land bent ontvlucht. Uit vrees voor uw leven vanwege een gevaar waartegen uw eigen overheid u niet beschermt.

Het reguliere vreemdelingenrecht omvat alle overige mogelijkheden om legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. Van gezinshereniging, kennismigranten, tot verblijf als zelfstandig ondernemer of een visum kort verblijf. Doorgaans dient een vreemdeling bij reguliere aanvragen wel te beschikken over een zogenaamd “machtiging tot voorlopig verblijf” (mvv). Een mvv is een inreisvisum dat de vreemdeling voordat hij naar Nederland komt moet aanvragen in het land van zijn nationaliteit. Of waar hij een vast verblijfsrecht heeft.

Nederlands vreemdelingenrecht

De regels van het Nederlandse vreemdelingenrecht zijn vaak erg strikt. In veel gevallen worden er barrières opgeworpen die moeilijk te overbruggen zijn. Het is echter niet uitgesloten dat er toch andere wegen zijn die bewandeld kunnen worden. Om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Naast de Nederlandse Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit zijn er namelijk ook vele internationale en Europese regels die rechtstreekse werking hebben in Nederland. En waar de IND dus aan gebonden is, bijvoorbeeld de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Als de Vreemdelingenwet of het beleid van de IND er niet mee in overeenstemming is, dan gaat de internationale regelgeving zelfs voor. Hierdoor is het vreemdelingenrecht in Nederland tot een onoverzichtelijk web van regels verworden. En voor een gemiddelde rechtszoekende maar moeilijk te begrijpen.

Goede rechtsbijstand maakt het verschil

Als u een verblijfs- of naturalisatieaanvraag wilt indienen is het raadzaam om u te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Als u een aanvraag heeft ingediend die door de IND is afgewezen (of waarvan een voornemen tot afwijzing is gegeven), is goede rechtsbijstand zelfs essentieel.

Goede rechtsbijstand is ook belangrijk als de Nederlandse overheid maatregelen neemt om u van het grondgebied te weren – bijvoorbeeld door het nemen van een terugkeerbesluit, inreisverbod, of een maatregel van vreemdelingenbewaring. Door onze intensieve samenwerking met de strafrechtadvocaten van Cleerdin & Hamer, kunnen wij u uitstekend informeren over de gevolgen van een strafrechtelijke procedure op uw verblijfsvergunning.

Vreemdelingenrecht

Ons kantoor kan u van dienst zijn bij alle aspecten die raken aan het vreemdelingenrecht en dus bij alle juridische geschillen met de IND, het COA, de Vreemdelingenpolitie of de DT&V. Onze specialisten houden zich uitsluitend bezig met het vreemdelingenrecht en zijn dan ook op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. Zij hebben ervaring met processen bij alle instanties in Nederland, maar ook met procedures bij de Europese instanties. Zij kunnen u bijstaan op toevoegingsbasis, of, als u daar niet voor in aanmerking komt, voor een betaalbaar uurtarief.

Contact

Hebt u een vraag of een probleem met betrekking tot het vreemdelingenrecht? Neem dan gerust contact met een van onze vestigingen in Amsterdam, Almere of Rotterdam. Heeft u advies nodig? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten