Omdat onze vreemdelingenrechtadvocaten intensief samenwerken met de strafrechtadvocaten van Cleerdin & Hamer, zijn wij zeer gespecialiseerd in de vreemdelingrechtelijke consequenties van een strafblad. Zowel openbare orde als strafrecht en vreemdelingenrecht.

Vreemdelingenrecht

Een strafblad werkt immers vaak door in het vreemdelingenrecht. Het kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen. Maar ook dat een reeds verleende verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

“Glijdende schaal”

Voor deze beoordeling geldt het principe van de zogenaamde “glijdende schaal”. Naar mate iemand langer in Nederland verblijft, moet sprake zijn van een zwaarder delict. Of een veelvoud van delicten, om gevolgen te kunnen hebben voor een verblijfsrecht. Dit betekent ook dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken na zelfs tientallen jaren. Als het delict maar zwaar genoeg is. Indien mogelijk dient altijd het Europese recht ingeroepen te worden. Nu de Europeesrechtelijke toets aan de openbare orde vaak meer mogelijkheden biedt dan de glijdende schaal.

EVRM

Bij de beoordeling zal de IND altijd acht moeten slaan op het EVRM. En daarnaast of de mensenrechten van de betrokkene niet onevenredig zwaar worden getroffen. De intrekking van een verblijfsvergunning kan er in ieder geval nooit toe leiden dat een migrant wordt uitgezet naar een land waar hij het reële risico loopt te worden vervolgd, gemarteld of gedood. Het is dus altijd belangrijk om deze aspecten onder de aandacht te brengen van de IND.

Naturalisatie

Een strafblad heeft ook consequenties voor de mogelijkheid tot naturalisatie. Gedurende de vier jaar vóór een naturalisatieverzoek moet in principe sprake zijn van een leeg strafblad. Anders wordt de aanvraag afgewezen. Ook hier kunnen wij u uitgebreid over informeren.

Bent u op zoek naar meer informatie? Neemt u dan nu contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten