Home » Vastgoedrecht » Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

U sluit in het dagelijks leven vele overeenkomsten af. Sommige van deze verbintenissen sluit u haast onbewust, bijvoorbeeld bij het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld als u een huur- of koopcontract tekent. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing.

Verbintenissenrecht onderdeel van het civiele recht

Het verbintenissenrecht maakt deel uit van het civiele recht en is het recht dat geldt tussen personen die partij zijn bij een verbintenis. Dit rechtsgebied is zowel op natuurlijke als op rechtspersonen van toepassing.

Wat is een verbintenis?

Het begrip verbintenis is niet in de wet gedefinieerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het nagenoeg onmogelijk is om de verbintenis zo te definiëren dat alle in de wet omschreven gevallen onder de omschrijving vallen, zonder dat de omschrijving te ruim is. Wel is duidelijk dat een verbintenis een rechtsverhouding tussen twee of meer partijen aanduidt.

Wanneer is verbintenissenrecht van toepassing?

Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Verbintenissenrecht is bijvoorbeeld van toepassing op afspraken die partijen samen hebben gemaakt. Deze afspraken kunnen zowel mondeling als schriftelijk gemaakt zijn.

Schriftelijk vastleggen van afspraken

Het schriftelijk vastleggen van een afspraak is echter wel aan te raden. Dan is achteraf voor iedereen duidelijker wat er is afgesproken. Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden.

Verbintenissenrecht advocaat

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Helpdesk

Nakoming van een verbintenis kan door elk van de partijen in rechte worden afgedwongen door middel van een procedure. Op vordering van een partij kan de rechter de andere partij veroordelen tot nakoming van de verbintenis. Een dergelijke veroordeling levert een executoriale titel op, waarmee de gerechtigde zijn recht ook daadwerkelijk kan verwezenlijken.

Wanneer u in de situatie komt dat het op een procedure aankomt, kan een verbintenissenrecht advocaat van Cleerdin & Hamer advocaten u bijstaan.

Voorbeelden verbintenissenrecht overeenkomsten

Voorbeelden van overeenkomsten die onder het verbintenissenrecht vallen zijn huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, ruilovereenkomsten, algemene overeenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

Heeft u vragen over het verbintenissenrecht? Laat u adviseren door een van de specialisten in verbintenissenrecht van Cleerdin & Hamer advocaten.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.