Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Verbintenissenrecht

U sluit in het dagelijks leven vele overeenkomsten af. Sommige van deze verbintenissen sluit u haast onbewust, bijvoorbeeld bij het kopen van een brood. Andere krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld als u een huur- of koopcontract tekent. Op al deze overeenkomsten is het contractenrecht ofwel het verbintenissenrecht van toepassing.

Civiel recht

Het contractenrecht maakt deel uit van het civiele recht en is het recht dat geldt tussen personen die partij zijn bij een verbintenis. Dit rechtsgebied is zowel op natuurlijke als op rechtspersonen van toepassing.

Verbintenis

Een verbintenis duidt een rechtsverhouding tussen twee of meer partijen aan.

Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Het verbintenissenrecht is bijvoorbeeld van toepassing op afspraken die partijen samen hebben gemaakt. Deze afspraken kunnen zowel mondeling als schriftelijk gemaakt zijn.
Schriftelijk vastleggen van afspraken
Het schriftelijk vastleggen van een afspraak is echter wel aan te raden. Dan is achteraf voor iedereen duidelijker wat er is afgesproken. Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden.