Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Haviltex-criterium

Contracten of overeenkomsten, iedereen krijgt er op enig moment mee te maken. Of het daarbij gaat om een koopovereenkomst voor een woning, een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van uw woning of bedrijfspand: voor al deze contracten geldt dat daarmee wordt beoogd om de afspraken van partijen zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk weer te geven.
Partijen hebben daarbij in grote mate de vrijheid om de inhoud van hun afspraken te bepalen. De wet heeft doorgaans slechts een aanvullende werking. Alleen wanneer partijen in hun onderlinge verhouding ongelijk zijn, zoals in het geval van een huurder en verhuurder, is er een aantal dwingendrechtelijke bepalingen van toepassing. Verder geldt hetgeen tussen partijen is afgesproken.

De Haviltex-uitspraak

Ondanks of wellicht ten gevolge van de grote mate van contractsvrijheid leidt de uitleg van (bepalingen in) een contract wel eens tot een geschil tussen de contractspartijen. Hoe moet een bepaling in een overeenkomst worden uitgelegd? De Hoge Raad heeft daarover in 1981 een principieel arrest gewezen dat vandaag de dag nog steeds actueel is: het zogenaamde Haviltex-arrest (Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981/635).

Wat staat er in het Haviltex-arrest?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraag hoe een contract moet worden uitgelegd, niet uitsluitend kan worden beantwoord op grond van een taalkundige uitleg van de desbetreffende bepaling.