Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Koopovereenkomst

Of het nu gaat om uw woning of om een belegging: bij de koop en verkoop van onroerend goed gaat het om een aanzienlijke hoeveelheid geld. De koper en de verkoper lopen daarbij risico’s.

Mondeling akkoord koopovereenkomst

In het koopcontract wordt zoveel mogelijk geprobeerd om deze risico’s af te dichten, maar toch gaat het nog vaak mis. Dat begint soms al vóór het sluiten van de koopovereenkomst. U heeft bijvoorbeeld een bod gedaan op een woning en dit bod is mondeling door de verkoper geaccepteerd.
Twee dagen later krijgt u te horen dat de verkoper toch maar van de koop afziet: hij heeft van iemand anders een hoger bod gekregen. Kunt u de verkoper aan de mondelinge overeenkomst houden?

Schriftelijkheidsvereiste

De verkoper zal verwijzen naar de wet. Daarin staat dat de koop van een woning alleen schriftelijk kan worden gesloten. Maar kan de koper daarmee onder de mondelinge afspraak uitkomen? Artikel 7:2 BW bepaalt dat een koopovereenkomst met betrekking tot een woning of een onderdeel daarvan schriftelijk moet worden aangegaan wanneer de koper een particulier is en dus niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een mondelinge afspraak kan dan niet worden afgedwongen. Dit is anders als een koopovereenkomst wordt gesloten met bijvoorbeeld een professioneel belegger als kopende partij.

Bedenktijd koper woning

Als de koopakte eenmaal getekend is, dan heeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd. Dit betekent dat hij drie dagen de tijd heeft om alsnog van de koop af te zien. Deze bedenktijd geldt echter alleen bij de koop van een woning en alleen voor consument-kopers.