Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Na vijf jaar onafgebroken verblijf is het mogelijk om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen. Er zijn twee types vergunningen voor permanent verblijf. Ons team kan u adviseren welke aanvraag voor u de juiste is. Van belang is echter wel dat u het inburgeringsexamen hebt behaald en dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt. Na tien jaar onafgebroken verblijf in Nederland, kan het middelenvereiste u niet meer worden tegengeworpen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Wij kunnen u begeleiding bieden bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Daar zijn we in gespecialiseerd. Ook kunnen wij voor u onderzoeken of u al dan niet een zogenaamd verblijfsgat hebt opgelopen in de afgelopen vijf jaar verblijf. Soms zijn er mogelijkheden om het verblijfsgat te dichten, bijvoorbeeld door een beroep op Europees recht te doen.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd - Visum kort verblijf | Cleerdin & Hamer Advocaten
Contact opnemen

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.