Jiska Veenstra is sinds 2018 werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten op onze vestiging in Almere.

Al tijdens haar studie heeft Jiska bij diverse strafrechtelijk georiënteerde advocatenkantoren gewerkt. Daarnaast voldeed zij een deel van haar studie in onder meer Madrid en is Jiska de Spaanse taal machtig.
In 2015 werd zij als advocaat beëdigd en deed veel (proces)ervaring op in zowel grote als kleine strafzaken. Jiska is bedreven in juridische bijstand op het gebied van diverse strafrechtelijke deelnemingsvormen, zoals onder andere bij openlijke geweldpleging of deelname aan een criminele organisatie. Deze ervaring komt haar goed van pas in haar commune strafrechtelijke praktijk bij Cleerdin & Hamer Advocaten.

Jiska staat ook regelmatig personen bij die als verdachten of veroordeelden geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verkrijgen.

Daarnaast treedt  Jiska op voor ouders die te maken hebben met jeugdzorg zoals bij (dreigende) uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van hun kind(eren).

Expertise:

  • Strafrecht
  • Jeugdrecht

Opleiding:

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, civielrechtelijke en strafrechtelijke master
  • Universidad Pontifícia Comillas, Madrid

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NvJSA)