Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

‘Gefraudeerd’ en nu geregistreerd?

11 april 2019

Opeens ligt daar een brief op de deurmat met de mededeling dat uw persoonsgegevens staan geregistreerd in een waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. De bank of bijvoorbeeld verzekeraar meent dat sprake is geweest van frauduleus handelen. Hierdoor bent u opgenomen in het Interne Verwijzingsregister (IVR) en/of het Externe Verwijzingsregister (EVR).

De IVR- en EVR-registratie

De IVR-registratie is bedoeld voor intern gebruik. Dit heeft tot gevolg dat de bank of verzekeraar, maar ook instanties binnen dat betreffende concern, de registratie kan zien. Dit zal over het algemeen tot gevolg hebben dat u bijvoorbeeld geen bankrekening meer kunt openen. Of geen verzekering bij de desbetreffende instanties kunt afsluiten.

Een EVR-registratie gaat nog een stapje verder. Deze is extern en daarom ook voor andere financiële instellingen zichtbaar. De gevolgen hiervan zijn zwaar; het betekent vaak dat u op financieel gebied vrijwel niets meer kunt. Bankzaken, het aanvragen van een hypotheek of lening als ook het afsluiten van een verzekering worden hierdoor vaak onmogelijk.

Voor beide geldt dat u voor een periode van maximaal acht jaar in het systeem kan worden geregistreerd.

Strenge vereisten

Kunt u dan niets meer doen als uw persoonsgegevens in het register zijn opgenomen?
Jawel. Wanneer u te maken heeft met een frauderegistratie zijn er diverse mogelijkheden om hier wellicht van af te komen. U mag namelijk niet zomaar geregistreerd worden. Zeker voor de EVR-registratie geldt dat voldaan moet worden aan strenge vereisten.

Zo moeten de gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de belangen van cliënten of medewerkers van een financiële instelling of de continuïteit of integriteit van de financiële sector. Daarnaast moet voor opname in het EVR-register sprake zijn van een zwaardere verdenking van een strafbaar feit dan een redelijk vermoeden van schuld. Uitgangspunt daarbij is dat in een gerechtelijke procedure moet kunnen worden aangetoond dat voldoende bewijs aanwezig is om de kwalificatie fraude of een andere strafbare gedraging te dragen.

Tot slot dient altijd het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Dit houdt in dat vastgesteld wordt dat het belang van opname in het register prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor u als gevolg van de opname van zijn persoonsgegevens. Daarbij moet rekening worden gehouden met de hoogte van de potentiele schade, de mate waarin bewijs aanwezig is, de ernst van de gedragingen en uw persoonlijke omstandigheden.

Actie

In veel gevallen lukt het de (EVR-)registratie te laten verwijderen of in ieder geval te beperken nu er gevallen denkbaar zijn waarbij de termijn van acht jaar veel te lang is.

Mocht u geregistreerd zijn en dit willen aanvechten, neem dan contact op via veenstra@cleerdin-hamer.nl of 036 535 8080.

Recente berichten