Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek minderjarigen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek minderjarigen

11 juni 2021

U krijgt een brief dat van uw zoon of dochter celmateriaal wordt afgenomen voor DNA onderzoek.

Dit heeft dan vaak te maken met een veroordeling van een strafbaar feit. De officier van justitie is namelijk op grond van de wet verplicht een DNA-bevel af te geven aan veroordeelden die een zogenoemde voorlopige hechtenis-feit hebben begaan en van wie nog geen DNA-profiel in de databank zit. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen minderjarige en meerderjarige veroordeelden.

Daarop kan wel een uitzondering worden gemaakt als redelijkerwijs aannemelijk is dat het DNA-profiel niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd (artikel 2 lid 1, onder b, van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden).

In de brief staat dat de jongere zich op een bepaalde datum op een politiebureau moet melden voor het afnemen van celmateriaal. Doe je dat niet, dan kun je worden aangehouden en wordt het materiaal alsnog afgenomen.

Kun je hier dan niet iets tegen doen, vraagt u zich misschien af?

Ja en nee. Tegen de afname zelf, kun je in principe niet opkomen. Wel kun je opkomen tegen het bewaren van het DNA-profiel in de databank. Na de afname heb je namelijk 14 dagen de tijd om daar bezwaar tegen te (laten) maken.

Of dit kans van slagen heeft, hangt van meerdere dingen af. Hoewel de wet geen generieke uitzondering maakt voor minderjarige, heeft de Hoge Raad wel inmiddels bevestigd dat de rechter bij de beoordeling van een bezwaarschrift tegen de opslag van een DNA-profiel de minderjarigheid dient mee te wegen als bijzondere omstandigheid waaronder het misdrijf is gepleegd.

Andere factoren die spelen zijn:

  • Wat is de leeftijd van de minderjarige?
  • Is er sprake geweest van (m)eerdere veroordelingen?
  • Hoe hoog was de opgelegde straf?
  • Wat zegt het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming over eventueel herhalingsgevaar?

Kortom, bezwaar maken tegen de opname van het DNA-profiel kan lonen, zeker als het gaat om DNA-profielen van kinderen. Ontvangt u een brief en wenst u in bezwaar te gaan of wenst u hierover geadviseerd te worden, neem dan contact op met één van onze jeugdrechtadvocaten.

Recente berichten