Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Bezwaar afwijzing VOG succesvol!

6 augustus 2019

Het kan heel frustrerend zijn wanneer je je straf hebt uitgezeten, maar een terugkeer in de maatschappij je praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Een bekend struikelblok is de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

VOG soms wettelijk verplicht

Steeds vaker lijken veel werkgevers een VOG van hun (toekomstig) personeel te verlangen en voor sommige functies is het zelfs wettelijk verplicht. Inmiddels worden er dan ook jaarlijks meer dan een miljoen aanvragen bij de screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gedaan.

Gelukkig wordt op een groot deel van deze aanvragen positief beslist. Er zijn echter ook mensen aan wie een VOG (steeds) wordt geweigerd. Weer anderen durven of willen al op voorhand niet te solliciteren of een aanvraag te doen, omdat ze ervan uitgaan dat zij toch niet in aanmerking komen voor een VOG.

Geen VOG, geen baan

Dit heeft soms verstrekkende gevolgen. Je krijgt bijvoorbeeld nu niet de baan die je na een toch al moeizame zoektocht als ‘ex-gedetineerde’ juist eindelijk had gevonden. Dit creëert vervolgens vaak ook onbegrip, want juist het hebben van werk en niet steeds thuis zitten voorkomt toch juist terugval/recidive?

Bezwaar tegen afwijzing VOG

Dat klopt. Het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, bevestigt in het rapport ‘monitor nazorg (ex-)gedetineerden’ dat de samenhang tussen het hebben van werk of het volgen van een opleiding en recidive het sterkst is. Betekent dit nu dat je bij de pakken neer moet gaan zitten wanneer het ministerie je VOG-aanvraag weigert? In bepaalde gevallen niet en loont het maken van bezwaar!

Weigering functie bezorger

Een mooi recent voorbeeld uit mijn praktijk is het bezwaar dat ik indiende tegen een weigering voor de functie van bezorger. De persoon in kwestie had in het verleden een gevangenisstraf van 7 jaar opgelegd gekregen voor een levensdelict en had vorig jaar een taakstraf gekregen voor medeplichtigheid aan een drugsfeit.

Er was zelf een zienswijze ingediend, maar dit mocht niet baten. Ook de bezwaarprocedure zou alles behalve een gelopen race zijn, informeerde ik de cliënt van tevoren. Wel viel mij op dat het ministerie de terugkijktermijn te ruim had genomen.

Tot onze vreugde heeft het ingediende bezwaarschrift en de daaropvolgende hoorzitting als resultaat gehad dat deze rechtzoekende alsnog in bezit is gesteld van een VOG. Inmiddels heeft deze persoon een vast contract en een mooie toekomst voor de boeg.

Bezwaar weigering VOG

Mocht u hulp van een advocaat wensen bij het bezwaar maken tegen weigering van uw VOG-aanvraag? Dan kunt u altijd contact opnemen via 036 5358080 of veenstra@cleerdin-hamer.nl

Recente berichten