Hennepkwekerij ontdekt | Cleerdin & Hamer Advocaten

Hennepkwekerij ontdekt

1 oktober 2020

Stel, er is een hennepkwekerij ontdekt in een door u (onder)verhuurde woning. Wat komt er dan mogelijk allemaal op u af?

De strafzaak

U kunt een oproep van de politie ontvangen om als verdachte een verklaring af te komen leggen op het politiebureau. Naast het afleggen van een verklaring, worden er ook foto’s en vingerafdrukken van u genomen. Indien u bijstand van een advocaat voorafgaand of tijdens het verhoor wenst, moet u zelf aan de bel trekken bij een advocatenkantoor. Anders dan wanneer u wordt aangehouden, zult u namelijk niet op het politiebureau een advocaat toegewezen krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand.

Opgeven voorkeursadvocaat

Wanneer u wel wordt aangehouden, kunt u de naam van uw voorkeursadvocaat opgeven. De door u opgegeven advocaat krijgt dan een melding die hij/zij kan accepteren. Daarna zal de advocaat u in het cellencomplex van het politiebureau bezoeken, met u spreken en u adviseren, en op uw verzoek ook tijdens het verhoor aanwezig zijn. Geeft u geen advocaat op, dan krijgt zogezegd de advocaat die op dat moment dienst heeft (‘piket’) een melding.

Delictgerelateerde vragen

Het verhoor bestaat uit verschillende delen. Eerst zal de politie vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden (wie bent u, waar woont u, heeft u werk etc). Ook bij deze vragen zitten vaak al vragen die mogelijk ‘delict gerelateerd’ zijn, bijvoorbeeld wanneer deze over uw inkomen gaan, over uw (feitelijke) verblijfplaats, en de vraag of u woningen/voertuigen op uw naam heeft staan. Wees erop bedacht dat het verhoor zo is ingericht dat dergelijke vragen niet voor niets worden gesteld.

Verhoor

Na dit gedeelte, zal er een zaaksgericht verhoor plaatsvinden. Er worden vragen gesteld over de woning (of andere ruimte), de eventuele verhuurconstructie, over het toezicht op de ruimte, over de opbouw van de hennepkwekerij, de handelingen ten behoeve van die kwekerij, enzovoort.

Ook worden vragen gesteld die voorsorteren op een eventuele ontnemingsvordering. Om hoeveel planten gaat het, om hoeveel oogsten? Hoe zit het met de (diefstal van) stroom? Wat waren de kosten van inkoop, zijn er andere kosten gemaakt?

Proces-verbaal

Na het stellen van de vragen wordt van het verhoor een proces-verbaal opgemaakt, dat voor u wordt geprint. Na doorlezen van uw verklaring kunt u deze – indien gewenst – ondertekenen en wordt het ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. U krijgt geen kopie mee van uw verklaring, wel kan uw advocaat op enig moment een kopie van de verklaring en alle overige stukken opvragen.

Het Openbaar Ministerie beslist vervolgens wat er met de zaak gaat gebeuren. Let wel, hier gaat vaak een lange tijd overheen. Er zijn verschillende afdoeningen denkbaar, soms wordt de zaak tegen u geseponeerd, in andere gevallen krijgt u toch een oproep voor een zitting bij het openbaar ministerie zelf of bij de rechtbank. In alle gevallen is het raadzaam hierover contact te houden met uw advocaat. In geval van voldoende bewijs tegen u, kunt u uiteindelijk een straf opgelegd krijgen.

Andere ongemakken

Naast de strafzaak, gaan vaak ook andere zaken spelen.

  • Zo kan de netwerkbeheerder (bijvoorbeeld Liander) gas en stroom afsluiten en een (groot) bedrag van u vorderen in verband met vermeende diefstal van elektriciteit.
  • Indien u de woning (ook) hebt gehuurd, kan de verhuurder van u vragen dat u vertrekt, en eventueel een vordering tot ontruiming en of ontbinding van de huurovereenkomst starten.
  • De verhuurder kan een (groot) bedrag van u vorderen in verband met schade aan de woning.
  • De gemeente kan aankondigen dat de woning/ruimte gesloten wordt op grond van overtreding van de Opiumwet.
  • Er kan onderzoek worden gedaan naar uitkeringsfraude met als resultaat dat u een (deel) van uw uitkering moet terug betalen of dat uw uitkering (al dan niet tijdelijk) wordt verlaagd.
  • De Belastingdienst kan aan u een navorderingsaanslag en boete opleggen.

Kortom, bij het aantreffen van een hennepkwekerij in een door u (onder) verhuurde woning/ruimte, kunnen verschillende zaken gaan spelen.

Bijstand strafzaak

Ons kantoor kan u in de strafzaak bijstaan, maar kan u ook ondersteunen bij eventuele civiel- of bestuursrechtelijke zaken zoals in geval van geschillen met de verhuurder, de netwerkbeheerder, de gemeente, het UWV of de Belastingdienst.

Recente berichten