Home » Strafrecht » Cassatie » Overige procedures

Overige procedures

Herziening

In uitzonderlijke gevallen is het, ook nadat een veroordeling onherroepelijk is geworden en er geen hoger beroep of cassatie meer open staat, mogelijk om daarover te klagen bij de Hoge Raad. Dat kan door een verzoek tot herziening in te dienen. Voorwaarde daarvoor is wel dat er na de veroordeling in een strafzaak nieuwe informatie naar voren is gekomen. Informatie die, zou de eerdere rechter daarvan op de hoogte zijn geweest, waarschijnlijk tot een ander oordeel had geleid. Overweegt u een verzoek tot herziening in een strafrechtzaak te starten, dan kunt u ook bij ons terecht.

Gratieprocedure

Mocht klagen in cassatie niet mogelijk blijken. Of uw cassatieberoep worden verworpen, dan kunt u nog een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek kan ertoe leiden dat uw straf wordt omgezet in een andere soort straf. De straf wordt verminderd of helemaal kwijtgescholden. Ook voor gratie is een voorwaarde dat de omstandigheden zijn gewijzigd sinds de uitspraak van de eerdere rechter in uw zaak. Het gaat dan vaak om meer persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of werk. Het is belangrijk dat u uw gratieverzoek goed onderbouwt. Over uw gratieverzoek neemt de minister van Veiligheid & Justitie een beslissing. Dit na advies te hebben ingewonnen bij onder anderen de rechter. Als u onze hulp wilt bij het indienen van een gratieverzoek, neemt u dan contact met ons op.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Als in uw strafzaak in cassatie het beroep door de Hoge Raad is verworpen, kunt u soms nog naar het Europees Hof ter bescherming van de Rechten van de Mensen (EHRM). Dit Hof is gevestigd in het Franse Straatsburg. U kunt bij dat Hof klagen over een eventuele schending van uw mensenrechten in uw strafzaak. In het algemeen is dat het recht op een eerlijk proces. Het recht op vrijheid. Het recht om gevrijwaard te blijven van een vernederende behandeling en het recht op privacy.

Van essentieel belang voor zo een procedure is dat eerst in uw strafzaak in cassatie aangevoerd moet zijn dat er een schending is geweest van één van de rechten die door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) worden gewaarborgd. Als dit inderdaad in de cassatieprocedure in uw strafzaak is aangevoerd en de Hoge Raad daar niet in mee is gegaan, moet binnen 120 dagen na de uitspraak in cassatie van uw strafzaak een verzoekschrift bij het Europees Hof worden ingediend.

Procedures cassatie bij het Europese Hof

Het aangewezen kantoor om zo een procedure bij het Europese Hof te doen is Cleerdin & Hamer Advocaten. Ons kantoor heeft een grote ervaring opgebouwd in het voeren van procedures bij het Europese Hof. Van de tientallen gevoerde procedures bij dat Hof, waren de meest spraakmakende:

Strafbare poging | Cleerdin & Hamer Advocaten
  • De zaak Doorson – Over het gebruik van anonieme getuigenverklaringen.
  • De zaak Bocos Cuesta – Over het gebruik van verklaringen van getuigen terwijl er geen mogelijkheid was om die getuigen te ondervragen.
  • De zaken Nakach en Schenkel – In welke zaken Nederland op de vingers werd getikt omdat de procedures omtrent de terbeschikkingstelling (TBS) niet in orde waren.

Daarnaast heeft Cleerdin & Hamer Advocaten opgetreden in zaken over de toenmalige toepassing van de Krankzinnigenwet in Nederland. Het tappen van telefoons en in zaken over gebiedsverboden. Ook de zaak Ramsahai is door Cleerdin & Hamer Advocaten behandeld. Een zaak waarin Nederland voor het eerst door het Europees Hof is veroordeeld voor schending van het zeer fundamentele recht op leven. Op dit moment behandelt Cleerdin & Hamer Advocaten, na in cassatie bij de Hoge Raad gegaan te zijn, nog meerdere zaken bij dat Europees Hof.

Verzoekschrift bij het Europees Hof

Mocht u willen dat Cleerdin & Hamer Advocaten kijkt naar uw mogelijkheden om te procederen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wacht u dan niet te lang met het inschakelen van een advocaat. De termijn van 120 dagen na de laatste uitspraak in Nederland lijkt lang. Maar er moet voor het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Hof veel geregeld worden. Cleerdin & Hamer Advocaten streeft er altijd naar binnen 2 maanden na de laatste uitspraak in Nederland de mogelijkheden te hebben onderzocht. Ook voor deze procedure kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.