Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Cassatie

Overige procedures

In uitzonderlijke gevallen is het, ook nadat een veroordeling onherroepelijk is geworden en er geen hoger beroep of cassatie meer open staat, mogelijk om daarover te klagen bij de Hoge Raad. Dat kan door een verzoek tot herziening in te dienen. Voorwaarde daarvoor is wel dat er na de veroordeling in een strafzaak nieuwe informatie naar voren is gekomen. Informatie die, zou de eerdere rechter daarvan op de hoogte zijn geweest, waarschijnlijk tot een ander oordeel had geleid. Overweegt u een verzoek tot herziening in een strafrechtzaak te starten, dan kunt u ook bij ons terecht.

Gratieprocedure

Mocht klagen in cassatie niet mogelijk blijken. Of uw cassatieberoep worden verworpen, dan kunt u nog een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek kan ertoe leiden dat uw straf wordt omgezet in een andere soort straf. De straf wordt verminderd of helemaal kwijtgescholden. Ook voor gratie is een voorwaarde dat de omstandigheden zijn gewijzigd sinds de uitspraak van de eerdere rechter in uw zaak. Het gaat dan vaak om meer persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of werk. Het is belangrijk dat u uw gratieverzoek goed onderbouwt. Over uw gratieverzoek neemt de minister van Veiligheid & Justitie een beslissing. Dit na advies te hebben ingewonnen bij onder anderen de rechter. Als u onze hulp wilt bij het indienen van een gratieverzoek, neemt u dan contact met ons op.