Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Cassatie

De uitspraak van de Hoge Raad

Uitspraak van de Hoge Raad in cassatieprocedure

De Hoge Raad kan maar een beperkt aantal uitspraken doen in de cassatieprocedure. Het cassatieberoep in uw strafzaak kan gedeeltelijk of geheel gegrond worden geacht of kan worden verworpen. Als de Hoge Raad uw beroep in cassatie gegrond acht dan betekent dit dat de Hoge Raad het met het middel of de middelen van uw advocaat eens is. De strafrechtelijke cassatieprocedure is dan met succes afgerond. Is de Hoge Raad het niet eens met de ingediende middelen dan wordt het beroep in cassatie in uw strafzaak (geheel) verworpen.

Een gegrond cassatieberoep

Als de Hoge Raad het met één of meer middelen van uw advocaat eens is dan wordt het arrest van het gerechtshof in zijn geheel of anders voor het gegrond geachte gedeelte vernietigd. Bij geheel of gedeeltelijke vernietiging van het arrest wordt uw strafzaak vervolgens teruggewezen of verwezen naar het gerechtshof. Het gerechtshof zal uw strafzaak opnieuw in behandeling nemen en dus in uw zaak ook een nieuwe uitspraak doen. Bij die uitspraak zal het gerechtshof ook rekening houden met de uitspraak van de Hoge Raad. Heel soms doet de Hoge Raad zelf uitspraak. Het gaat dan voornamelijk om kleine fouten die makkelijk en zonder nieuw onderzoek door een feitenrechter te herstellen zijn. In dat geval is de zaak daarmee ten einde en zal uw zaak niet meer door het gerechtshof worden behandeld.

Verwerping van het cassatieberoep

Als de Hoge Raad het cassatieberoep in uw strafzaak verwerpt dan betekent dit dat de Hoge Raad het niet eens is met het middel of de middelen die door uw cassatieadvocaat zijn ingediend.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het arrest van het gerechtshof (of soms het vonnis van de rechtbank), waartegen u het cassatieberoep heeft ingesteld, onherroepelijk wordt. Dat betekent dat die uitspraak vast staat. Er zijn dan geen andere rechtsmiddelen meer mogelijk en de Nederlandse procedure is daarmee ten einde.

In een beperkt aantal gevallen kan u daarna, ook al staat de uitspraak vast, de uitspraak toch nog (proberen te) veranderen. Soms is een gratieverzoek, een verzoek tot herziening of een (internationale) procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haalbaar. Meer informatie over die procedures vindt u in het keuzemenu op deze website.

WOTS & WETS - De uitspraak van de Hoge Raad - Verbintenissenrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten