Beroep in cassatie instellen

Bent u het niet eens met uw veroordeling door het gerechtshof (of door de rechtbank in het geval van een verkeersovertreding, APV-overtreding of beslagzaak)? Dan is het belangrijk om snel in actie te komen. U hebt namelijk maar 14 dagen de tijd om in een strafzaak beroep in cassatie in te stellen. Die termijn begint te lopen vanaf de dag van de uitspraak. Als u twijfelt of u cassatie wil instellen, dan kan u dit beter wel (alvast) binnen die 14 dagen doen. U kunt de cassatie op een later moment namelijk nog intrekken.

De termijn van 14 dagen

Vanaf de datum dat u op de hoogte raakte van het arrest van het gerechtshof (of dus in een aantal gevallen van het vonnis van de rechtbank) begint de termijn van 14 dagen te lopen. Bent u bijvoorbeeld op de zitting bij het gerechtshof aanwezig geweest, dan weet u ook wanneer in die zaak de uitspraak volgt. De termijn gaat dan lopen op de dag dat de uitspraak is gedaan. Was u niet op de zitting bij het gerechtshof aanwezig? Was de dagvaarding niet aan u persoonlijk betekend? En was er ook geen andere manier dat u van de datum van de zitting op de hoogte bent gebracht? Dan kunt u in uw strafzaak beroep in cassatie instellen. Echter binnen 14 dagen vanaf het moment dat u van de uitspraak van het gerechtshof (of het vonnis van de rechtbank) kennis neemt.

Instellen cassatie: door wie en waar?

Het beroep in cassatie in strafzaken kan worden ingesteld bij de griffie van het gerechtshof (of in een aantal gevallen bij de rechtbank) waar uw strafzaak is behandeld. U kunt zelf cassatie instellen, maar u kunt dit ook door een advocaat laten doen. Als u zelf cassatie instelt, adviseren wij u om daarna direct een deskundige en gespecialiseerde cassatieadvocaat te zoeken en die van uw zaak op de hoogte te brengen. In cassatie is een advocaat verplicht. U kan die procedure dus niet zelf voeren. De cassatiesectie van Cleerdin & Hamer Advocaten staat u graag bij in de procedure bij de Hoge Raad.

Als u onze bijstand in cassatie wenst, neem dan vooral contact met ons op. Dat kan ook als er nog cassatie moet worden ingesteld en de termijn van 14 dagen nog loopt. Is haast geboden, bijvoorbeeld omdat de termijn (bijna) verstrijkt, neem dan even telefonisch op. Wij zullen de Hoge Raad ervan op de hoogte brengen dat wij uw belangen behartigen. Ook verzoeken we de belangrijkste stukken van het dossier toe te sturen.

Cassatie advocaten