Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Cassatie

Cassatie instellen

Bent u het niet eens met uw veroordeling door het gerechtshof (of door de rechtbank in het geval van een verkeersovertreding, APV-overtreding of beslagzaak)? Dan is het belangrijk om snel in actie te komen. U hebt namelijk maar 14 dagen de tijd om in een strafzaak beroep in cassatie in te stellen. Die termijn begint te lopen vanaf de dag van de uitspraak. Als u twijfelt of u cassatie wil instellen, dan kan u dit beter wel (alvast) binnen die 14 dagen doen. U kunt de cassatie op een later moment namelijk nog intrekken.

Onderscheid door een persoonlijke benadering

Wij onderscheiden ons van andere kantoren door een praktische insteek. Maar ook door een persoonlijke benadering en onze tarieven. Onze ‘huisstijl’ is dat we u een concreet arbeidsrecht advies geven. Aan lange juridische epistels zonder duidelijke conclusie hebben de meeste van onze cliënten geen behoefte.

Ons werk doen wij zelf. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Geregeld horen wij van mensen die er achteraf achterkomen dat het eigenlijke werk niet is gedaan door de arbeidsrecht advocaat met wie ze gesproken hebben. Maar wel door een hen onbekende stagiaire. Wij werken onderling veel samen, maar nemen altijd onze eigen verantwoordelijkheid.

Scherp door interne en externe opleiding

Specialist word je door het volgen van de juiste postacademische opleidingen. We blijven scherp door interne en externe opleidingen. Daarnaast bespreken we regelmatig de meest recente ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie. Zo ook op het gebied van arbeidsrecht.