Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Cassatie

Cassatieprocedure in strafzaken

De cassatieprocedure in strafzaken is niet te vergelijken met de procedure bij de rechtbank en het gerechtshof. Dit zijn zogenaamde feitenrechters die bijvoorbeeld oordelen over de juistheid van bewijsmiddelen. Terwijl de Hoge Raad alleen beoordeelt of de procedure bij de feitelijke rechter goed is verlopen. En of de uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. In cassatiezaken worden in de praktijk alleen schriftelijke stukken uitgewisseld. Er vinden dus geen zittingen plaats bij de Hoge Raad waar u naartoe hoeft. Hoe de procedure vanaf het instellen van cassatie in zijn werk gaat, zetten wij voor u op een rijtje.

Ontvangst van de stukken door de Hoge Raad

Nadat het beroep in cassatie is ingesteld, stuurt het gerechtshof (of in een aantal gevallen de rechtbank) de stukken van uw strafzaak naar de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in de praktijk duurt dat vaak enkele maanden. Van de Hoge Raad ontvangen u en uw advocaat een brief als uw strafdossier bij de Hoge Raad is binnengekomen. Deze mededeling moet persoonlijk aan u worden betekend (op grond van art. 435 Sv).

Het is van groot belang dat u – als u dat nog niet had gedaan – na deze mededeling direct contact opneemt met een advocaat die gespecialiseerd is in strafrechtelijke cassaties. Vanaf het moment dat de mededeling over de ontvangst van de stukken aan u is betekend, gaat er namelijk een termijn van 60 dagen lopen. Binnen die 60 dagen moet er een cassatieschriftuur worden ingediend. Is er binnen 60 dagen geen cassatieschriftuur ingediend, dan bent u niet-ontvankelijk in uw cassatieberoep. De Hoge Raad zal uw zaak dan niet behandelen. Daarmee blijft de uitspraak van het gerechtshof in stand en wordt die uitspraak onherroepelijk. Het is dus belangrijk dat dit op tijd gebeurt.

U kunt niet zelf een cassatieschriftuur opstellen en indienen. Dat kan alleen een advocaat namens u doen bij de Hoge Raad. Wilt u door de cassatiespecialisten van Cleerdin & Hamer Advocaten worden bijgestaan in uw cassatiezaak, neem dan contact op.