Profiel

Cliënten willen in heldere en duidelijke taal horen van hun advocaat
hoe zij ervoor staan. Cliënten willen gerustgesteld worden.
In mijn ogen doe je dit met een gericht advies. Proberen te levelen
met je cliënt, jong of oud, zodat je weet wat er speelt en op basis daarvan
met een gericht en helder advies kan komen. Zo zie ik als advocaat
de basis voor een bestendige vertrouwensrelatie.

Cliënten en collega’s omschrijven Paul als sociaal en toegewijd. Naast aanzienlijke juridische kennis, beschikt Paul over een zorgvuldige, duidelijke en klantgerichte aanpak, opdat hij de best mogelijke resultaten voor zijn cliënten behaalt.

Naast de behandeling van commune strafzaken (gewelds- en zedenzaken, vermogens- en opiumdelicten), richt Paul zich ook op de behartiging van belangen van minderjarigen, zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele (jeugd)recht. Ook staat hij ouders bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige. Aan de Universiteit Utrecht heeft Paul met goed gevolg de specialisatieopleiding jeugdstrafrecht gevolgd. Daarbij is Paul lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Daarnaast heeft Paul bijzondere interesse in het bestuursrecht en staat hij graag mensen bij in zaken tegen overheidsinstanties zoals gemeenten, UWV en het CBR. Indien sprake is van gemeentelijke handhaving, zoals overtreding van de APV, woningsluiting op grond van de Opiumwet, kan Paul uw belangen ook behartigen. Verwant met het strafrecht zijn ook de VOG- en VGB-zaken, die vallen onder het bestuursrecht. Als uw aanvraag VOG of VGB is afgewezen, kan Paul u bijstaan.

Als raadsman in strafzaken heeft Paul een landelijke praktijk. Ook in bestuursrechtelijke procedures tegen overheidsinstanties (zoals gemeenten/UWV/CBR) procedeert hij door het hele land.

Paul is Local Partner van onze vestiging Almere.

Expertise
 • Strafrecht, waaronder ook jeugd(straf)recht;
 • Bestuursrecht, waaronder bijstandszaken, WIA/Ziektewet, procedures Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en rijbewijszaken (CBR);
 • Familierecht.

Paul van Putten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en Familierecht
 • Sociaal Zekerheidsrecht
 • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding
 • Nederlands recht (Specialisatie strafrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
 • Opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten (Willem Pompe Instituut – Universiteit van Utrecht)
 • Opleiding specialisatie strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Lidmaatschappen
 • Lid van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
Publicaties
 • “Kronieken Formeel Strafrecht”, Paul van Putten e.a., 2019 Advocatenblad Kronieken, p. 67-79
 • “Kronieken Formeel Strafrecht”, Paul van Putten e.a., 2018, Advocatenblad Kronieken, p. 65-80
 • “Kronieken Formeel Strafrecht”, Paul van Putten e.a., 2017, Advocatenblad Kronieken
Media
Cleerdin & Hamer Advocaten - Floor Rost OnnesMarleen Falkena | Cleerdin & Hamer advocaten