Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Ondernemingsrecht

Bestuurder / bestuurdersaansprakelijkheid

Er is er vaak maar één van bij een bedrijf, en het is niet de minst belangrijk functionaris binnen de onderneming: de bestuurder.

De functie is een juridisch ambivalente rechtsfiguur; de bestuurder kan voor zijn eigen functie met het arbeidsrecht en met het vennootschapsrecht te maken hebben. Hoe moet ik mijzelf als bestuurder daarbinnen zien en met welke rechten en plichten houd ik rekening?

  • Hoe leg ik mijn bevoegdheden beter vast in bijvoorbeeld een directiereglement en op welke wijze is dat reglement van kracht binnen de onderneming?
  • En welke verantwoordelijkheden brengen deze rechten en plichten met zich mee?
  • Kan ik als bestuurder aansprakelijk worden gesteld en waarvoor dan?
  • Kan ik die aansprakelijkheid beperken of voorkomen?

Wij adviseren u graag en staan bestuurders van vennootschappen bij met betrekking tot deze bijzondere rol. Waren die afspraken niet gemaakt, dan staan wij de aandeelhouder bij gedurende het geschil.

Concurrentiebeding - Bestuurder / bestuurdersaansprakelijkheid - Haviltex-criterium | Cleerdin & Hamer Advocaten