Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Ondernemingsrecht

Zakelijke mediation

Er kunnen heel goede redenen zijn om geschillen met uw zakenpartner voor de rechter te brengen. Een ontmoeting in de rechtszaal is meestal een van de laatste. En bovendien niet de prettigste tussen partijen. In de rechtszaal komen de eigen belangen, achtergronden en verdere informatie vaak niet eens aan de orde. Als het al wel zo is, dan wordt het als niet relevant voor de zaak door de rechter afgedaan. Er zijn ook, en vaak betere, redenen om onder begeleiding van een mediator voor een snellere, goedkopere en duurzamere oplossing te gaan.

Kom er samen met uw zakenpartner uit!

U zit met een opvolging. Of u zit met vraagstukken binnen de familie en het bedrijf. Er zijn verhoudingen en verbanden buiten het zakelijke, binnen de familie, vrienden of kennissen. En u heeft er vooral belang bij dat u de relatie niet stuk maakt. Een gerechtelijk traject heeft nu eenmaal een risico. U zit midden in een opdracht waar het werk nog niet af is. En de relatie nu afkappen levert alleen maar verliezers op.

Uw rol: u wilt zelf met uw zakenpartner aan het woord komen. Zelf bepalen in hoeverre u meegaat en wilt werken aan de oplossing. Zonder dat een ander dat voor u beslist. Want die ander weet niet wat u weet en niet wat voor u het belangrijkste is. U wilt vooral samen met de ander die oplossing zelf in elkaar zetten. En die oplossing die u beiden eigenlijk wilt gaat er via een proces niet, of te laat, komen.

Zakelijke mediation | Cleerdin & Hamer Advocaten