Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Ondernemingsrecht

Opstellen contracten

De nakoming en uitvoering van afspraken leveren geen enkel probleem op als de een vindt dat de ander zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dat wordt pas anders als een van beide, of een andere betrokkene, dat niet vindt. De menselijke interactie gaat heel snel. Soms binnen een sms van 140 tekens met stopwoorden en afkortingen. Daar worden nu ook afspraken mee gemaakt, die gelijk zijn aan contractuele rechten en plichten.

Sociale media berichten

Hoe zit het met de waarde en rechtsgeldigheid van opgenomen voicemails, Twitter-berichten of uitlatingen op Facebook of LinkedIn. Hebben sms-berichten dan ook waarde of geldigheid? Wat als iemand maar een deel van een opgenomen gesprek op de mobiel of smartphone heeft bewaard? Of opnames heeft bewerkt? Wat als iemand zich als een ander voordoet? Hoe weet je met wie je te maken hebt?

Beoordelen van overeenkomsten zonder contract

In geschillen blijkt, buiten de vorige vragen, dan ook nog dat over de inhoud van afspraken heel verschillend wordt gedacht. De een vindt dat er wel iets is afgesproken. Maar dat is juist voor de ander onbegrijpelijk of niet waar. Partijen gaan elkaar de juistheid van het eigen standpunt bestrijden. En uiteindelijk komen zij bij de rechter terecht. Vaak met losse stukken, uitlatingen met halve uitspraken, waarvan het verband en bewijs al niet direct is vast te stellen, en met de invulling naar de wettelijke regels en de uitwerking daarvan in de jurisprudentie bij soortgelijke gevallen.

De rechter gaat die partijen dan vertellen dat hun afspraken, hetzij bij de wet verboden, hetzij te vaag, hetzij onbewijsbaar zijn. Dat kan zelfs als partijen het samen over een afspraak eens zijn: die afspraak kan in strijd zijn met het zogeheten dwingend recht. Dat kan voorkomen in het arbeidsrecht, in het huurrecht, in het consumentenrecht, in het huwelijksvermogensrecht en in nogal wat andere rechtsgebieden.