Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Ondernemingsrecht

Herstructurering onderneming

Herstructurering van onderneming is het anders inkleden van de juridische structuur. Bijvoorbeeld het omzetten van een eenmanszaak in een BV valt er al onder. Maar ook herziening van complexe bedrijfsstructuren met holdings, zusterbedrijven en zeggenschapsverhoudingen.

Redenen herstructurering

Soms gebeurt herstructurering voor financiële of fiscale voordelen. Vaak ook om aansprakelijkheid te beperken. De aanloop naar een verkoop of reorganisatie kan ook een goede reden zijn net als het aantrekken van kapitaal. Ook komt het voor dat er zoveel historisch gegroeide verbanden tussen vennootschappen bestaan dat niemand er meer een touw aan kan vastknopen.

Holding-BV met werkmaatschappij-BV’s

Een populaire structuur is een holding-BV met daaronder een of meer werkmaatschappij-BV’s. De voornaamste reden om dit te doen betreft de fiscale faciliteiten die dit schept. Voor aansprakelijkheid maakt het weinig verschil. Daarvoor is één vennootschap in de regel al voldoende.

Fiscale aspecten herstructurering

Overdracht vanuit een IB-onderneming kan nadelige fiscale gevolgen met zich meebrengen voor de herstructurering van uw onderneming. Vaak zit het geheim in de waardering van de goodwill en stille reserves. Als u daarbij niet op één lijn zit met de fiscale autoriteiten, gaat het mis. De overdracht dient plaats te vinden vanuit een bedrijfsstructuur die hier rekening mee houdt.

Die structuur kan bestaan uit een enkele BV. Maar ook uit een concern en uit alles wat daar tussenin zit. Dit heeft vaak een directe invloed op de waardering en de fiscale effecten daarvan. Een andere fiscale reden om over te gaan naar een BV-structuur is simpelweg dat er genoeg rendement voor is. Het gaat er namelijk om dat de extra kosten voor een of meer BV’s gecompenseerd worden door het fiscale voordeel.

Verkoop van uw onderneming

Overdracht van een bedrijf kan plaatsvinden door de onderdelen te verkopen. Inclusief goodwill. Ook is het mogelijk om de aandelen van de hand te doen. De verschillen zijn groot.