Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Ondernemingsrecht

Managementovereenkomst opstellen

Waarin onderscheidt zich de managementovereenkomst van de arbeidsovereenkomst? De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij de persoon die de managementtaken uitvoert een managementfee doorberekent aan de opdrachtgever. Dus geen loon of salaris, en ook niet in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever.

Die persoon kan een natuurlijke (privé) persoon of een rechtspersoon zijn. De overeenkomst kan schriftelijk worden vastgelegd. Maar is dat niet (wettelijk) verplicht. Een managementovereenkomst opstellen is zeker aan te raden. En een managementovereenkomst advocaat kan u hierbij van dienst zijn.

De bekende problemen bij het opstellen van een managementovereenkomst zijn de volgende.

Loonbelasting en premieheffing

Als het een zuivere opdrachtrelatie is, ontbreekt een gezagsverhouding. Een opdrachtnemer is altijd vrij het werk te doen zoals hem/haar dat goeddunkt. Vanzelfsprekend geldt die vrijheid binnen de gemaakte afspraken of het doel waartoe de opdracht dient. Ongeacht hoe het op papier staat. De belastingdienst en het UWV kijken in de eerste plaats hoe het feitelijk gaat. Er kan dus een opdracht staan, maar toch een arbeidsovereenkomst zijn.

Die arbeidsovereenkomst wordt al gauw aangenomen als ziekte en vakantie op dezelfde manier worden doorbetaald als bij een arbeidsovereenkomst. Of als de opzegtermijn aansluit bij die van de arbeidsovereenkomst. Ook wanneer de verdere bijkomende secundaire voorwaarden lijken op die van de arbeidsovereenkomst. Maar ook wanneer een beëindigingvergoeding als “gouden handdruk” is afgesproken wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de opdrachtgever.

Er wordt kritisch gekeken of de opdrachtnemer, de manager, vrijheid van handelen heeft. Vrijheid van handelen bij het uitvoeren van de opdracht. En niet in een gezagsverhouding staat tot de opdrachtgever. Zoals de werknemer ten opzichte van de werkgever.