Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht advocaat

Voor wie geldt het jeugdstrafrecht?

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, die in Nederland in aanraking komen met politie en justitie, vallen onder de regels van het jeugdstrafrecht.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk voor de rechter worden vervolgd als ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Deze kinderen mogen door de politie wel worden aangehouden. En vervolgens worden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Detentie van een kind

De detentie van een kind brengt veel emoties met zich mee. Niet in de laatste plaats voor de jongere zelf. Maar uiteraard ook voor de ouders. Verdriet, boosheid en teleurstelling, maar vooral ook bezorgdheid zijn aanwezig.

In korte tijd komen ouders en kind in contact met verschillende instanties en instellingen die over het lot van het kind adviseren en beslissen. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en de kinderrechter.

Jeugd-stafrecht.nl

Dit politie- en justitiecontact roept veel vragen op. Wat zijn de rechten van de minderjarige verdachte? Mogen de ouders contact hebben met hun kind? Is er recht op inzage in het politiedossier? Wat is een dagvaarding? Heeft het kind recht op bijstand van een advocaat?

Laat uw kind altijd bijstaan door een jeugdstrafrecht advocaat. Zij zijn gespecialiseerd in strafrecht en kunnen u en uw kind het beste adviseren.