Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Voegen benadeelde partij in strafzaak

In strafzaken draait het om de dader, maar het slachtoffer heeft ook rechten. Zo mag het slachtoffer tijdens de zitting het woord voeren om aan de rechter kenbaar te maken welke impact het voorval heeft gehad op zijn/haar leven. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te voegen in de strafzaak als benadeeld partij. Dat houdt in dat het slachtoffer maar ook diens eventuele nabestaanden de (letsel)schade die tengevolge van het geweldsmisdrijf is geleden, in de strafzaak aan de rechter kan voorleggen. Het grote voordeel van deze vorm van verhaal is dat de strafrechter uw vordering kan toekennen en als maatregel kan opleggen aan de verdachte/dader. Er is dan geen aparte, civiele procedure nodig. Het Centraal Justitieel Incassobureau int de vergoeding bij de dader en kan in sommige gevallen zelfs uw vergoeding “voorschieten”.

Contact opnemen

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Bijstand tijdens strafproces

Onze letselschadeadvocaten staan slachtoffers en nabestaanden bij in het strafproces, van begin tot eind. We onderhouden contact met de betrokken partijen, zorgen dat de juiste stukken in het dossier worden opgenomen en stellen een adequate vordering op in overleg met de client.

Voegen benadeelde partij in strafzaak | Cleerdin & Hamer Advocaten