Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Gebrekkige producten

Aansprakelijkheid gebrekkige producten

Van een product mag je verwachten dat het gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het is aangeschaft en bovendien dat dit gebruik op een veilige wijze kan geschieden. Indien dat niet het geval is, kan de leverancier en/of de producent aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Bij de beoordeling of er sprake is van een gebrek, worden allerlei omstandigheden meegewogen, bijvoorbeeld; hoe werd het product gepresenteerd, waar werd het aangeschaft, welke vereisten werden en mochten er worden gesteld.

Aansprakelijkheid gebrekkige producten | Cleerdin & Hamer Advocaten