Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

De vervoerder (ofwel diens verzekeraar) ontkomt alleen aan de aansprakelijkheid indien hij/zij kan aantonen dat het letsel is veroorzaakt door een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt; dus een overmachtssituatie. Daarnaast heeft een vervoerder (zoals taxi, openbaar vervoer, pont, vliegtuigmaatschappij) een contractuele verplichting om te zorgen dat het vervoer veilig gebeurt. Overmacht wordt daarbij niet snel aangenomen, kortom het loont dus vrijwel zeker indien u in de taxi, bus, trein of andersoortig contractueel vervoer letsel heeft opgelopen, om de vervoerder aansprakelijk te stellen.

Lees hier het artikel over een ongeval tussen een auto en stadsbus

Denkt u bijvoorbeeld aan de recente ongevallen met de pont over het IJ in Amsterdam.

Lees hier het artikel