Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Medische fouten

Een arts of andere (para)medicus is gehouden om zich optimaal in te spannen bij de behandeling, het uiteindelijke resultaat is immers mede-afhankelijk van andere factoren dan de behandeling. Er kan veel mis gaan bij een medische behandeling.

Denkt u aan:

  • Fout tijdens een operatie
  • Een gemiste diagnose
  • Een foute diagnose
  • Verkeerde operatietechnieken of haperende instrumenten
  • Het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicijnen
  • Onvoldoende nazorg
Medisch tuchtrecht - Medische fouten | Cleerdin & Hamer Advocaten