Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Bedrijfsongevallen

In Nederland vinden jaarlijks zo’n 220.000 bedrijfsongevallen plaats. Van een bedrijfsongeval is sprake indien een werknemer (dit kan ook een uitzendkracht of zzp-er zijn) tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden letsel op loopt. Dit kan op de werkplek zijn, maar ook onderweg of tijdens een uitstapje van het werk. In principe is de werkgever aansprakelijk voor dergelijke ongevallen en situaties. De werknemer kan zijn schade op de werkgever verhalen.

De werknemer heeft daarbij een beperkte bewijslast en hoeft uitsluitend aan te tonen dat het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij/zij er alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om het specifieke ongeval te voorkomen. Veelal slaagt de werkgever daar niet in, aangezien de Nederlandse wetgeving (artikel 7:658 BW) en jurisprudentie de werknemer in verregaande mate bescherming biedt tegen de gevolgen van een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongevallen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overigens geldt deze bescherming ook indien er geen sprake is van een aanwijsbaar ongeval, doch veeleer van een zogenaamde “beroepsziekte”, zoals RSI of OPS. Ook in die situatie kan de werkgever aansprakelijk zijn, hetzelfde geldt voor letsel dat op een langere termijn ontstaat, bijvoorbeeld burn-out.

Indien de werknemer een ongeval (ook eenzijdig) overkomt in het verkeer, dan is de werkgever in principe altijd aansprakelijk.

De rechter heeft hieromtrent bepaald dat de omstandigheid dat de werknemer zich ten dienste van de werkgever, blootstelt aan de risico’s van het verkeer, met zich medebrengt dat de werkgever een afdoende verzekering dient af te sluiten. Indien dat niet het geval is, dan draait de werkgever op voor de (letsel)schade van de werknemer.

Uiteraard streven wij er naar om de verstandhouding met uw werkgever goed te houden, bedenkt u dat vrijwel ieder bedrijf verzekerd is voor bedrijfsaansprakelijkheid en uw werkgever dus terug kan vallen op een betalende verzekeraar.