Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Smartengeld

Indien u letselschade heeft opgelopen en er is een aansprakelijke wederpartij, heeft u recht op smartengeld; een vergoeding voor pijn en leed ten gevolge van het letsel, oftewel “gederfde levensvreugde”. Het vaststellen van deze vergoeding is niet eenvoudig aangezien dergelijke schade niet altijd zichtbaar is en het bovendien lastig is om “levensvreugde” op geld te waarderen.

Smartengeld | Cleerdin & Hamer Advocaten