Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Letselschade

Affectieschade

In Nederland heeft uitsluitend het slachtoffer recht op smartengeld.

In veel gevallen is er naast het slachtoffer echter sprake van meerdere betrokken die leed, verdriet of pijn onder vinden tengevolge van het letsel of overlijden van het slachtoffer. De jarenlange discussie over dit punt heeft vrij recent geresulteerd in de goedkeuring van het wetsvoorstel Affectieschade.

Inverzekeringstelling - Tbs maatregel - Nabestaanden - Affectieschade | Cleerdin & Hamer Advocaten