Desiree de Jonge werkt sinds 2012 bij Cleerdin & Hamer Advocaten als strafrechtspecialist. Mr. De Jonge behandelt voornamelijk commune strafzaken, met de nadruk op zware en georganiseerde criminaliteit.

Voor mr. De Jonge staan de belangen van haar cliënten centraal. Naast het inzetten van haar grondige kennis van het strafrecht, streeft zij er steeds naar dat éne argument te vinden dat de rechter nog niet heeft gehoord. Dit maakt haar aanpak juridisch onderbouwd en creatief. Zo overtuigde zij het Gerechtshof Amsterdam ervan een valsspelende pokeraar vrij te spreken van oplichting. Klik hier voor de uitspraak.

Bovendien kijkt mr. De Jonge zeer kritisch naar de rechtmatigheid van het optreden van de politie en justitie en deinst er niet voor terug onrechtmatigheden onder de aandacht van de rechter te brengen. Van mr. De Jonge kunt u een zeer actieve verdediging verwachten. Zij heeft veel kennis van de mogelijkheden van de verdediging in het vooronderzoek en weet die mogelijkheden optimaal te benutten.

Mr. De Jonge heeft zich onder leiding van mr. Benno de Boer ontwikkeld tot cassatiespecialist. Zij voert nu zeer geregeld procedures bij de Hoge Raad. Ook dient zij geregeld klachten in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voornamelijk over schendingen van het recht op een eerlijk proces en recht op vrijheid. De Hoge Raad vernietigde een uitspraak van het Gerechtshof omdat mr. De Jonge had aangevoerd dat de bewezenverklaarde openlijke geweldpleging niet bleek uit de bewijsmiddelen. Klik hier voor de uitspraak. Een andere uitspraak werd vernietigd door de Hoge Raad omdat niet bleek dat er sprake was geweest van meineed.

Expertise:

  • Strafrecht
  • Cassatie
  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Opleidingen:

  • Nederlands recht aan de Universiteit Leiden
  • basisopleiding letsel – en slachtofferzaken in het strafproces

Nevenfuncties/Lidmaatschappen:

  • Lid van de Nederlands Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Publicaties & Media: