Bespreking gespreksopnames Willem Holleeder | Cleerdin & Hamer Advocaten

Bespreking gespreksopnames Willem Holleeder

2 juli 2021

In de zaak tegen Willem Holleeder had het Gerechtshof maandag 28 juni 2021 gereserveerd voor het bespreken van gesprekken die Holleeder met zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder heeft gevoerd en die door hen zijn opgenomen. Deze gespreksopnames zijn door Astrid Holleeder gefragmenteerd ingeleverd gedurende de procedure in eerste aanleg en het naar buiten komen van die opnames kon steeds op veel media-aandacht rekenen. Ook door de rechtbank is veel aandacht besteed aan het bespreken van die opnames, Holleeder heeft daar uitgebreid over verklaard.

Voor het Hof was voornamelijk van belang op de zitting te onderzoeken in hoeverre er discussie bestaat over wat er precies gezegd wordt en – indien duidelijk is wat er gezegd wordt – wat daar dan door Holleeder en zijn zussen mee is bedoeld. In welke context vinden die gesprekken plaats en baseren zij zich op eigen wetenschap, of op dingen die zij van anderen gehoord hebben of via de media hebben meegekregen? Belangrijke onderdelen waar discussie over kan bestaan zijn op de zitting beluisterd en besproken. Het ging er niet om de boosheid en het dreigende karakter van bepaalde uitlatingen van Holleeder nog eens te beluisteren, omdat het er voor het Hof uiteindelijk om gaat of er dingen zijn gezegd die relevant kunnen zijn voor de beschuldiging van het opdracht geven voor de moorden die aan Holleeder ten laste zijn gelegd.

RTL Boulevard maakte een item over deze zittingsdag. Desiree de Jonge, advocaat van Holleeder, reageerde op de vragen van Boulevard. Bekijk het fragment hier:

Recente berichten