Foto militaire sectie | Cleerdin & Hamer Advocaten

Sectie militair recht

16 januari 2024

Graag stellen wij u voor aan onze vernieuwde sectie militair recht van Cleerdin & Hamer advocaten, bestaande uit advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het militaire straf- en tuchtrecht, letsel- en aansprakelijkheidsrecht voor militairen en het militaire ambtenarenrecht. Binnen deze sectie kunt u terecht voor alle juridische problemen waar u als militair (zowel beroepsmilitair als reservist, actief dienend of veteraan) of als burgermedewerker van Defensie tegenaan loopt. Mocht u als militair juridische bijstand of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. Tijdens een eerste gesprek bekijken wij of u bij ons aan het juiste adres bent en bespreken wij met u de mogelijke vervolgstappen. U hoeft daarbij niet direct te vrezen voor kosten: dit gaat altijd in goed overleg.

Militair straf- en tuchtrecht

Bij een verdenking (of de vrees daarvoor) is het verstandig al in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd in het militaire strafrecht. Militaire verdachten hebben namelijk een bijzondere positie. Voor militairen geldt naast het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ook het Wetboek van Militair Strafrecht. De bijstand aan militairen vraagt bovendien een actieve houding: het is voor een militair namelijk belangrijk om – indien mogelijk – een strafrechtelijke procedure te voorkomen. Mocht dat niet mogelijk zijn, is het van het grootste belang er alles aan te doen de gevolgen daarvan zo beperkt mogelijk te houden. De strategie van uw verdediging kan namelijk gevolgen hebben voor de wijze waarop een zaak wordt afgedaan, of en op welke wijze u wordt verstraft en daarmee voor uw Verklaring Geen Bezwaar (VGB). Ook voor zogeheten VGB-procedures bent u bij ons aan het juiste adres.

Naast het (militaire)strafrecht, zijn wij gespecialiseerd in het militair tuchtrecht. In de Wet Militair Tuchtrecht, staan de tuchtrechtelijke gedragsregels voor militairen. Zo gedraagt een militair zich bijvoorbeeld in strijd met de militaire tucht, als hij ongeoorloofd afwezig is. Een ander voorbeeld van een overtreding van het tuchtrecht is het uitschelden, bespotten of bedreigen van een andere militair in het openbaar. Een militair die de regels overtreedt, kan een straf opgelegd krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan een berisping, strafdienst, uitgaansverbod of geldboete.  Ook wanneer u geconfronteerd wordt met het militaire tuchtrecht, kunnen wij u bijstaan.

Rachel Bruinen en Maud Koper zijn binnen Cleerdin & Hamer Advocaten gespecialiseerd in het militaire straf- en tuchtrecht en zij werken nauw samen. Rachel Bruinen heeft als strafrechtadvocaat veel ervaring in het bijstaan van verdachten in onder meer vermogens, gewelds- en drugsdelicten. Rachel heeft zich in de loop der tijd gespecialiseerd in het leveren van rechtsbijstand aan mensen waarbij hun beroep een belangrijke factor speelt in hun strafzaak. Dat kan zijn omdat zij ervan worden verdacht worden dat zij tijdens de uitoefening van hun beroep een strafbaar feit zouden hebben begaan, maar ook omdat de uitkomst van de strafzaak een belangrijke rol kan spelen voor de vraag of zij werkzaam kunnen blijven als – bijvoorbeeld – agent of militair. Door de combinatie van jarenlange ervaring in het commune strafrecht en verstand van en ervaring binnen het militaire strafrecht, kan zij ook aan militairen de best mogelijke rechtsbijstand leveren. Rachel is toegankelijk in het contact en wordt gewaardeerd om haar eerlijkheid en doortastendheid.

Maud Koper heeft tijdens haar master een specialisatie militair straf- en tuchtrecht gevolgd. Ook is zij sinds 2019 actief reservist bij de Koninklijke Marine en heeft zij, voordat zij advocaat werd, de nodige ervaring als projectofficier opgedaan. Samen hebben Rachel en Maud de nodige ervaring en kennis om militaire cliënten goed bij te kunnen staan.

Letselschade/aansprakelijkheidsrecht

Cleerdin & Hamer Advocaten heeft veel expertise in huis als het gaat om letselschadezaken en het aansprakelijk stellen van Defensie. Binnen onze militaire sectie, is Sigriet Jongstra gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers. Sigriet is gespecialiseerd als slachtofferadvocaat. Zij staat (militaire) slachtoffers en nabestaanden van ernstige gewelds- en zedenzaken bij. Tevens staat zij militairen bij die tijdens hun werk als militair lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Dit kan tijdens missies en uitzendingen zijn, maar ook tijdens het verrichten van de reguliere werkzaamheden of bijvoorbeeld op oefening.

Defensie is, als onderdeel van de overheid, een machtige wederpartij die veel regelingen en procedures kent. Het is voor een benadeelde (ex-)militair van essentieel belang te worden bijgestaan door een advocaat die beschikt over de kennis en vaardigheden om de juiste wegen te bewandelen.

Door haar jarenlange ervaring als letselschade advocaat, ook in Defensie claims, zorgt Sigriet dat uw zaak optimaal geregeld wordt. Ze heeft daarbij een open, directe manier van communiceren. Betrokkenheid staat hoog in het vaandel!

Ambtenarenrecht

Tot slot staan wij u, ook als het gaat om vraagstukken rondom uw rechtspositie als militair, graag bij. Advocaten Bianca Hampsink, Marijke Jongste en Joëlle Versluis zijn alle drie gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht. Zij kunnen zowel het militaire personeel als burgpersoneel in een zaak van advies en bijstand voorzien.

Het militair ambtenarenrecht verschilt aanzienlijk van het reguliere arbeidsrecht. Als specialist in dit rechtsgebied zijn Bianca, Joëlle en Marijke volledig op de hoogte van de rechtspositieregelingen die van toepassing zijn op militairen. Zij kunnen militairen in bezwaar, beroep en hoger beroep bijstaan in alle rechtspositionele geschillen. Zij adviseren en procederen onder meer over disciplinaire kwesties, besluiten rondom erkenning van dienstongevallen en beroepsziekten, studiekostenbedingen, ziekte en re-integratie, arbeidsconflicten, ontslagprocedures en (dis)functioneren.

Joëlle heeft ervaring opgedaan in dit rechtsgebied doordat zij werkzaam is geweest bij FNV Veiligheid waarbij zij voor de militaire bonden (AFMP en MARVER) als jurist werkzaam was. Zodoende voerde zij procedures in het ambtenarenrecht gebaseerd op het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD). Bianca en Marijke zijn als specialisten op dit rechtsgebied volledig op de hoogte van de rechtspositieregelingen die van toepassing zijn op militairen.

Recente berichten