Advocaat/Partner
Robbert Jonk
Profiel

Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële
inschatting van kansen en risico’s staan centraal.

Robbert Jonk is een echte strafrechtspecialist die al zijn hele carrière aan Cleerdin & Hamer is verbonden. Op 1 augustus 2003 trad hij in dienst als wetenschappelijk medewerker, op 10 augustus 2004 werd hij beëdigd tot advocaat. Sinds 1 januari 2014 is hij als partner aan ons kantoor verbonden.

Mr. Jonk heeft een volledige strafrechtelijke praktijk waarin de juridische inhoud van de zaak centraal staat. Bereikbaarheid, duidelijkheid en een reële inschatting van kansen en risico’s staan bij mr. Jonk centraal. Mr. Jonk was als raadsman betrokken bij een grote hoeveelheid commune strafzaken van uiteenlopende aard. De laatste jaren verleent mr Jonk voornamelijk bijstand in zaken op het gebied van financieel-economische strafrecht en adviseert hij ondernemingen op het gebied van compliance vraagstukken. In dat verband was hij als raadsman betrokken bij een omvangrijke fraudezaak rond rijksgegarandeerde leningen, zaken rond (vermeende) valsheid in geschrifte, milieudelicten al dan niet begaan door overheden, verdenkingen en compliance vraagstukken in het kader van de Wwft en vele ontnemingszaken.

Mr. Jonk heeft een bijzondere belangstelling voor internationale zaken. Hij specialiseerde zich in uit- en overleveringsrecht en grensoverschrijdende strafzaken. In dat kader publiceerde mr. Jonk in verschillende vakbladen, waaronder het Nederlands Juristenblad, Strafblad en Delikt en Delinkwent.

Expertise
 • Strafrecht
 • Financieel-economische strafrecht
 • Fraude
 • Ontneming
 • Internationaal strafrecht

Robbert Jonk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht
 • Financieel Economisch strafrecht
 • Internationaal strafrecht
 • Milieu strafrecht
 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties
 • Docent VU Law Academy
 • Docent Universiteit Leiden
Opleiding
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
 • Specialisatieopleiding Strafrecht, Willem Pompe Instituut, Utrecht
Lidmaatschappen
 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (lid van verdienste)
Publicaties
Cor de Lange | Cleerdin & Hamer advocaten