Aimée Timorason studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij in de zomer van 2017 haar master Strafrecht behaalde. Tijdens haar master heeft zij deelgenomen aan het Project Gerede Twijfel, hetgeen inhoudt dat zij gedurende één jaar samen met rechtspsycholoog prof. Dr. P.J. van Koppen een (complexe) zaak heeft onderzocht waarin mogelijk sprake was van een rechterlijke dwaling.

Aimée is in 2018 beëdigd als advocaat in het arrondissement Noord-Holland. Sindsdien houdt zij zich bezig met rechtsbijstand in strafzaken. U kunt bij Aimée terecht voor zowel grote, als kleinere strafzaken van zowel commune, als internationale aard.

De werkwijze van Aimée kenmerkt zich door betrokkenheid, vastberadenheid, deskundigheid en haar passie voor het vak, waarbij het belang van haar cliënt altijd voorop staat.

Aimée is sinds de zomer van 2016 werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Zij is – tijdens haar studie – begonnen als student-stagiaire en sindsdien aan kantoor verbonden gebleven.

Expertise

  • Commune strafrecht (gewelds, -vermogens –en opiumdelicten)
  • Uit- en overleveringsrecht
  • WOTS en WETS zaken

Opleiding

  • Nederlands recht (specialisatie strafrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Publicaties

  • Voor het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht schreven Aimée Timorason en Robert Malewicz een artikel over de evolutie van het begrip ,,rechtelijke autoriteit´´ in de overleveringsprocedure. In dit artikel wordt in vogelvlucht de basis van het overleveringsrecht, de prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie EU, de Nederlandse praktijk en de consequenties van de uitspraken van het Hof besproken. Lees het artikel.
  • S. Burmeister & A.M. Timorason, ‘Een praktische kijk op de nieuwe gedragsregels’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 33-38. Lees de bijdrage