Aimee Timorason | Cleerdin & Hamer Advocaten

Aimée Timorason is specialist op het gebied van (internationaal) strafrecht

Aimée Timorason is sinds 2016 werkzaam bij Cleerdin & Hamer advocaten en houdt zich uitsluitend bezig met het verlenen van rechtsbijstand in (internationale) strafzaken.

Meer specifiek kunt u bij Aimée Timorason terecht voor zowel omvangrijke, als kleinere strafzaken van zowel commune, als internationale aard. Bij commune zaken moet gedacht worden aan gewelds, -vermogens –en opiumdelicten, daaronder vallen ook zedenzaken.

Aimée Timorason staat daarnaast bekend als absolute specialist op het gebied van het internationaal strafrecht. Zij is nauw betrokken bij het voeren en opzetten van de verdediging van haar cliënten in internationale strafrechtelijke onderzoeken in het buitenland. Daarnaast staat zij al jarenlang cliënten bij die worden (of dreigen te worden) aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (ook: EAB). Zij adviseert u graag over de daaropvolgende (dreigende) overleveringsprocedure en uiteraard kan zij u in deze procedure zelf bijstaan.

Daarbij staat zij ook cliënten bij in uitleveringsprocedures en WOTS-omzettingsprocedures en helpt zij mensen die gedetineerd zitten in het buiteland en hun straf in Nederland willen uitzitten.