Door: Glenda Raap

Een echtscheidingsconvenant, wat is dat en is het verplicht als ik ga scheiden?

Als je gaat scheiden moet er een hoop geregeld en afgesproken worden. Er moeten afspraken worden gemaakt over jullie huis, de verdeling van de spullen, bankrekeningen en ander vermogen, pensioen etc. Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wanneer je het samen eens bent over welke afspraken hierover gemaakt moeten worden, dan worden deze in een convenant vastgelegd. Dit is een officiële overeenkomst, waaraan je beiden na ondertekening ook gebonden bent. Na het ondertekenen van het convenant kan de scheiding meestal op korte termijn afgerond worden. Je hoeft dan ook niet naar de rechtbank, de procedure daar wordt  over het algemeen binnen enkele weken  schriftelijk afgewikkeld.

Echtscheiding | Cleerdin & Hamer advocaten

Laat je bij het opstellen van een convenant wel altijd bijstaan door een gespecialiseerd scheidingsadvocaat of mediator (zie www.vfas.nl). Lukt het niet om samen naar een advocaat/mediator te gaan, of vind je het prettig om ieder een eigen adviseur te hebben, dan kun je ook via je wederzijdse advocaten een convenant opstellen. Jullie advocaten begeleiden jullie daar dan bij. Hiervoor worden meestal een of meerdere zogenaamde viergesprekken gevoerd, waarbij jullie beiden met jullie advocaten aanwezig zijn en gesproken wordt over de te maken afspraken. Spreek wel goed uit naar je advocaat dat dit je insteek is en je bij voorkeur niet naar de rechter wilt om de scheiding te regelen.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het is niet verplicht om een convenant op te stellen als je gaat scheiden. Vaak zullen hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hier wel om vragen, maar dit is niet verplicht. Sterker nog, in de meeste scheidingen lukt het helaas niet om in overleg afspraken te maken en is de tussenkomst van de rechter noodzakelijk. In die gevallen wordt geen convenant opgesteld, maar bepaalt de rechter in een beschikking wat de gevolgen van de scheiding zijn.

Wat is het voordeel van een echtscheidingsconvenant

Samen afspraken maken over de gevolgen van je scheiding, heeft altijd de voorkeur boven deze door de rechter te laten vaststellen. Je hebt dan immers zelf in de hand welke afspraken er worden gemaakt, en laat dit niet over aan het oordeel van de rechter.

Daarnaast gaat de afwikkeling van een scheiding op deze wijze vaak vele malen sneller dan via een procedure bij de rechtbank. Dit scheelt je niet alleen veel tijd en (negatieve) energie, maar ook veel geld. Over het algemeen zijn de scheidingen die op deze manier worden geregeld vele malen goedkoper dan de scheidingen die via de rechter geregeld worden.

Meer informatie

Wil je meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde scheidingsadvocaten/-mediators.

Recente berichten