Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verdedigen in tijden van digitale bewijsvoering

22 augustus 2019

Voor het liber amicorum van Gerard Hamer schreef strafrechtadvocaat Desiree de Jonge een bijdrage over de mogelijkheden van de verdediging om toegang te krijgen tot mogelijk relevant onderzoeksmateriaal dat geen deel uitmaakt van de door het Openbaar Ministerie samengestelde processtukken. Vooral in zaken waarin het procesdossier voor een groot deel bestaat uit een selectie van opgevraagde technische gegevens, zoals historische gegevens van telefoonnummers en kentekenregistraties van auto’s, signaleert zij een probleem. Door het gebrek aan toegang tot onderzoeksmateriaal kan geen effectieve verdediging worden gevoerd.

Digitale bewijsvoering

Op basis van een vergelijking tussen nationale regels en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, pleit zij voor een benadering waarin toegang tot dergelijk materiaal wordt erkend als ‘facility’ voor de verdediging als onderdeel van het recht op een eerlijk proces. Lees de bijdrage

Recente berichten