Verdachte in groot liquidatie-onderzoek op vrije voeten | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verdachte in groot liquidatie-onderzoek op vrije voeten

19 april 2021

In het onderzoek 13Maracane van het arrondissementsparket Amsterdam is op 15 maart jl. een cliënt van ons kantoor opgepakt. Het onderzoek 13Maracane is een onderzoek dat zich richt op een criminele organisatie die zich bezig zou houden met liquidaties. Dat vermoeden is gebaseerd op de zogeheten Pretty Good Privacy (PGP) berichten van Ennetcom die in 2016 op een server in Canada in beslag zijn genomen.

Volgens het OM zou onze cliënt betrokken zijn bij de voorbereidingshandelingen van maar liefst 5 liquidaties en is hij daarnaast lid geweest van hiervoor genoemde criminele organisatie. Volgens het OM zou onze cliënt een gebruiker van zo’n PGP-account zijn geweest en zou uit berichten zijn rol moeten blijken. Hij zou o.a. foto’s hebben geleverd van mensen die moesten worden vermoord.

Cliënt heeft vanaf moment één iedere betrokkenheid ontkend en het bewijs is in onze optiek flinterdun. Desalniettemin heeft de rechtbank Amsterdam recent zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. Wij hebben dit aangevochten omdat de bewijsconstructie van het OM in onze optiek niet deugde. Op basis van dit dossier kon immers geen strafbaar feit worden vastgesteld. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op woensdag 14 april jl. het beroep gegrond verklaard en geoordeeld dat voor alle aantijgingen onvoldoende aanwijzingen bestaan om hem langer vast te houden. Hij is om die reden onmiddellijk in vrijheid gesteld. Dat is gelet op de verdenkingen niet heel gebruikelijk, zeker niet in zo’n vroeg stadium van het strafproces. De beslissing zegt daarom des te meer over de bewijslast tegen cliënt. Zowel cliënt als zijn raadslieden zijn uitermate tevreden met deze beslissing en zien het verdere verloop van het proces met vertrouwen tegemoet.

Onze cliënt is bij de verschillende procedures over zijn voorlopige hechtenis bijgestaan door Jan Hoek, Desiree de Jonge en Paul Verweijen.

Recente berichten