Staat verrekenen al op je lijstje met goede voornemens? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Staat verrekenen al op je lijstje met goede voornemens?

14 januari 2022

Door: Glenda Raap

Na alle feestelijkheden van de decembermaand en goede voornemens voor januari, staat het uitvoeren van een in jullie huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodiek verrekenbeding waarschijnlijk niet erg hoog op je to do lijst. In nagenoeg alle scheidingszaken met een dergelijk beding die ik ben tegen gekomen, moeten mensen bekennen nooit te hebben verrekend. Logisch ook, zolang het goed gaat, ben je totaal niet bezig met uit elkaar gaan en verrekenen. Dit wordt simpelweg vergeten of niet belangrijk gevonden. Maar het niet uitvoeren van zo’n beding leidt bij scheidingen wel vaak tot hoogoplopende conflicten en langlopende procedures.

Met het oog daarop is het dus toch niet zo’n slecht idee om hier eens goed met elkaar naar te kijken en hier samen een avond voor te gaan zitten.

Of je een periodiek verrekenbeding hebt, kun je zien in je huwelijkse voorwaarden. Daarin staat dan dat jullie jaarlijks moeten berekenen hoeveel er van ieders inkomen is overgebleven na de gezamenlijke kosten. Datgene dat is overgebleven, moet verrekend worden. We noemen dat overgespaard inkomen.

Een simpel rekenvoorbeeld:

Stel, A verdient 100 en heeft 50 betaald voor de gezamenlijke kosten, dan houdt A 50 over. Als B 75 verdient en 45 aan de gezamenlijke lasten heeft betaald, houdt B 30 over. Samen houden A en B dus 80 over. Ieder heeft recht op de helft, dus 40. Dit betekent dat A voor dat jaar 10 aan B moet betalen, om beide op 40 uit te komen. Als A die 10 aan B betaalt, is er over dat jaar verrekend.

Op basis van de afspraken die je in je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, moet je dus ieder jaar met elkaar rond te tafel gaan zitten om voor het voorafgaande jaar te berekenen en vast te stellen wat van ieders inkomen is overgebleven en wat er dus verrekend moet worden. En daar gaat het nu vaak mis, want de meeste mensen die zo’n periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen, verreken niet jaarlijks. Nooit aan gedacht, niet belangrijk, veel te zakelijk.

Totdat je uit elkaar gaat. Want als er dan niet is verrekend, ontstaan er zoals gezegd met enige regelmaat hevige discussies die ontaarden in langlopende procedures. Immers, als er niet jaarlijks is verrekend, is het erg ingewikkeld om achteraf deze berekening alsnog te maken. Niet alleen omdat de verstandhouding meestal veel slechter is, maar ook omdat het lastig is om te achterhalen wat er verrekend had moeten worden. Over het algemeen lukt het dus niet – zeker bij langere huwelijken – om dit alsnog vast te stellen. De wet zegt dan dat er vanuit moet worden gegaan dat al het aanwezige vermogen (met uitzondering van in de wet of huwelijkse voorwaarden uitgezonderde bestanddelen) vermoed wordt uit te verrekenen inkomen te zijn gevormd. De Hoge Raad heeft dit bewijsvermoeden onlangs weer bevestigd in haar uitspraak van 17 december 2021.

Tijdig verrekenen

Terugkomend op het rekenvoorbeeld, als A die 10 niet aan B heeft betaald, maar in bitcoins heeft geïnvesteerd en die nu een waarde van 100 vertegenwoordigen, dan moet A 50 afrekenen met B in plaats van 10. Immers, het geld dat was overgespaard en dus verrekend had moeten worden, is belegd en meer waard geworden. Degene met wie dat verrekend had moeten worden profiteert daarvan mee. De achterliggende gedachte is dat B niet zelf de kans heeft gehad die 10 te beleggen of anderszins te gebruiken/laten renderen. Fijn voor B, zuur voor A en voer voor meer discussies en procedures. En met name ook onnodig, want dit had voorkomen kunnen worden als er tijdig was verrekend.

Overgespaard inkomen

Let er op dat je als ondernemer dat inkomen dat in de onderneming blijft ook als overgespaard inkomen gekwalificeerd kan worden. Het is dus belangrijk om goed te weten wat er jaarlijks verrekend moet worden, zodat je in geval van een echtscheiding niet voor nare verrassingen komt te staan.

Dus hoe zakelijk of onbelangrijk het jaarlijkse verrekenen wellicht ook wordt ervaren, het is wel erg belangrijk dat je dit doet als je zo’n beding in je huwelijkse voorwaarden hebt opgenomen. Want al onze cliënten hadden nooit verwacht bij ons aan tafel te komen zitten voor een scheiding en hebben enorme spijt als blijkt dat het niet jaarlijks verrekenen tijdens het huwelijk grote nadelige financiële gevolgen voor hen heeft.

Voor meer informatie of advies kun je uiteraard contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten.

Recente berichten