Polen verzocht overlevering via twee EAB’s

Polen verzocht overlevering via twee EAB’s

7 november 2023

Door: Sarah Linck

Op 26 oktober 2023 heeft de Amsterdamse overleveringskamer beslist dat er vragen dienen te worden gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg (hierna: HvJ) in een zaak van een Poolse cliënt van Sarah Linck. In de zaak van haar cliënt werd door Polen de overlevering verzocht via twee Europese Aanhoudingsbevelen (EAB’s). Client wordt in Polen strafrechtelijk gezocht in verband met het niet betalen van alimentatie. In Nederland zijn dergelijke gedragingen niet strafbaar.

Cliënt al meer dan vijf jaar rechtmatig in Nederland

Normaal gesproken kan de overlevering ook voor dit soort feiten toegestaan worden. Echter, op zitting heeft Sarah Linck het standpunt ingenomen dat de overlevering in dit geval geweigerd zou moeten worden. Haar cliënt was namelijk al meer dan vijf jaar rechtmatig in Nederland, waardoor hij op basis van de Overleveringswet de garantie zou moeten krijgen dat hij een eventuele Poolse straf voor het niet betalen van alimentatie in Nederland zou mogen kunnen uitzitten.

WETS maakt overdracht van de straf niet mogelijk

Tegelijkertijd is het op basis van de Nederlandse wet (de WETS) niet toegestaan om buitenlandse straffen in Nederland ten uitvoer te leggen indien het gaat om gedragingen die niet strafbaar zijn naar Nederlands recht, zoals het niet betalen van alimentatie. Oftewel: de terugkeergarantie zou een lege huls zijn, omdat de cliënt de straf niet in Nederland zou kunnen uitzitten omdat de WETS de overdracht van de straf niet mogelijk maakt.

Ook de rechtbank Amsterdam zag dat de Overleveringswet in dit specifieke geval botste met de WETS. Daarnaast zag de rechtbank dat de Overleveringswet op bepaalde andere punten niet in overeenstemming lijkt met Europees recht. Om deze reden heeft de rechtbank Amsterdam op 26 oktober 2023 besloten om drie vragen over de uitleg van Europees recht te stellen aan het HvJ.

Gedragingen die niet strafbaar zijn naar Nederlands recht

In afwachting van beantwoording van deze vragen door het HvJ zal de zaak worden aangehouden. Hetzelfde zal gelden voor alle andere Nederlanders of ingezetenen van Nederland die zich in een overleveringsprocedure bevinden en die worden gezocht voor de vervolging van gedragingen die niet strafbaar zijn naar Nederlands recht. Ook hun overleveringszaken zullen wachten totdat het HvJ uitspraak heeft gedaan. Heeft u vragen over uw overleveringszaak? Neemt u dan contact op met Sarah Linck of een van onze andere specialisten op het gebied van de overlevering.

Recente berichten