Nieuwe rekenmethode draagkracht partneralimentatie | Cleerdin & Hamer Advocaten

Partneralimentatie op de schop

21 januari 2013

De VVD, de PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend waarin zij een voorstel doen tot wijziging van het vaststellen en de duur van partneralimentatie.

Op dit moment duurt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie 12 jaar, tenzij het huwelijk korter duurde dan 5 jaar en er geen kinderen zijn geboren. In dit laatste geval is de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

De indieners van de initiatiefnota hebben als doel om de duur van de partneralimentatie te verkorten en het systeem eerlijker en eenvoudiger te maken. Bij de vaststelling van partneralimentatie moet volgens de indieners meer rekening worden gehouden met de zorgverdeling voor de kinderen, de duur van de afwezigheid op de arbeidsmarkt en een prikkel om weer op eigen benen te staan.

Het voorstel ziet er voor wat betreft de alimentatieduur als volgt uit:

  • huwelijken met een duur van 0 tot 3 jaar zonder kinderen: geen alimentatieverplichting;
  • huwelijken langer dan 3 jaar zonder kinderen: een alimentatieverplichting voor de duur van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar;
  • huwelijken met kinderen: een alimentatieverplichting totdat het kind 12 jaar is en de zorg onevenredig is verdeeld of de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar;
  • huwelijken van langer dan 15 jaar: een alimentatieverplichting voor de duur van de helft van het huwelijk met een maximum van 10 jaar indien de ontvangende partner gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen

In het wetsvoorstel dient de alimentatieverplichting als compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit. Het voorstel voorziet daarnaast in een afbouw van de hoogte van de partneralimentatie en ook wordt de jaarlijkse indexering afgeschaft.

Volgens de indieners van het voorstel wordt op deze manier de onderhoudsgerechtigde gestimuleerd om gaandeweg aan het arbeidsproces deel te gaan nemen of het aantal werkuren te vergroten. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat de zorg voor de eventuele kinderen afneemt naarmate deze ouder worden.

Het voorstel zal op korte termijn worden voorgelegd aan de Raad van State, waarna een wetvoorstel kan worden ingediend.

Als er meer bekend wordt hierover, zult u daar op onze site over worden geïnformeerd.

Recente berichten