Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Mijn vakantiedagen zijn vervallen! Mag dat zomaar?

21 juni 2019

Vakantiedagen mogen niet “zomaar” vervallen. Hoewel de Nederlandse wet een vrij duidelijke regeling kent, kan deze regeling onder omstandigheden in strijd zijn met Europese regelgeving. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat vakantiedagen niet zomaar mogen komen te vervallen, ook niet als dit in een (nationale) regeling is opgenomen.

De Nederlandse wet

Vakantiedagen die niet worden opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die u in 2018 niet heeft opgenomen, vervallen daarom in beginsel op 1 juli 2019. Dit geldt voor de wettelijke vakantiedagen. Dit is anders bij bovenwettelijke vakantiedagen. Indien u meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen heeft, dan vervallen deze na vijf jaar.

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

Het HvJEU heeft zich echter in uitgesproken over de rechtsgeldigheid van het verval van de wettelijke vakantiedagen. Het Hof oordeelde dat vakantiedagen niet mogen komen te vervallen als een werknemer geen mogelijkheid heeft gehad deze op te nemen. De werkgever moet de werknemer daarom daadwerkelijk in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen.

Eind 2018 ging het HvJEU hierin zelfs nog een stap verder. Het HvJEU oordeelde dat de werkgever niet alleen de werknemer in de gelegenheid moet stellen om daadwerkelijk zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen, maar de werkgever dient de werknemer er zo nodig formeel toe te zetten om dat te doen. Daarbij dient de werkgever de werknemer erover te informeren – op precieze wijze en tijdig, zodat die vakantie de werknemer nog de rust en ontspanning kan bieden waaraan zij wordt geacht bij te dragen – dat hij de vakantie verliest die aan het einde van de referentieperiode of van een toegestane overdrachtsperiode niet is opgenomen.

Conclusie

Het is daarom van belang voor werkgevers om hun werknemers daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen om vakantiedagen op te nemen. Daarnaast dient de werkgever de werknemer erop te wijzen – precies en tijdig – dat zijn vakantiedagen verloren zullen gaan als hij ze niet opneemt.

Heeft u vragen over (het verval van) vakantiedagen? Neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten