Eens gegeven blijft gegeven? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Eens gegeven blijft gegeven?

9 juli 2020

Door: Glenda Raap

Stel, je bent getrouwd en ontvangt een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule. Dit betekent dat dit geldbedrag niet binnen de gemeenschap van goederen valt (NB, dit geldt alleen als je getrouwd bent voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen). Maar wat nu als je dit geldbedrag op de gezamenlijke bankrekening stort en daarna uitgeeft aan de huishouding en consumptieve uitgaven, zoals een luxe vakantie en of een nieuwe badkamer. Heb je dan bij scheiding recht op een vergoeding voor deze uitgaven vanuit de gemeenschap? Het antwoord op deze vraag luidt: ja.

Geschonken of geërfd geld

In de praktijk zie je vaak dat als het geschonken of geërfde geld op de gemeenschappelijke rekening is terechtgekomen, op het moment dat partijen gaan scheiden (de zogenaamde peildatum) dit geld niet meer traceerbaar aanwezig is en evenmin duidelijk is aan welke specifieke uitgaven het is besteed.

Immers, weet je van een uitgave van 10 jaar geleden nog wie wat heeft betaald? Ook komt het maar zelden voor dat mensen over de besteding van dit geld concrete afspraken (laat staan op papier) met elkaar hebben gemaakt.

Vergoedingsrecht

Eerder werd binnen de rechtspraak getwist over de vraag of gelden die zijn gezamenlijk zijn geconsumeerd en opgemaakt aanleiding geven tot een vergoedingsrecht. In 2019 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat als je jouw privégeld besteedt voor gezamenlijke kosten, je recht hebt op een vergoeding. Dit is alleen anders als je het geld dat je vanuit een schenking of erfenis hebt ontvangen niet gezamenlijk hebt besteedt, maar aan jezelf. In alle andere gevallen wordt er van uit gegaan dat je met jouw geld een gezamenlijke schuld/uitgave hebt betaald en om die reden recht hebt op compensatie.

Privérekening of uitsluitingsclausule

Desondanks is het advies om een erfenis of schenking die je hebt ontvangen (let op: als je bent getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen geldt dit alleen als er een uitsluitingsclausule is) waarvan je wilt dat deze ook daadwerkelijk van jou blijft, op een privérekening te laten storten en niet op de gezamenlijke rekening. En dat als je er gezamenlijke kosten van betaalt, je hier duidelijke afspraken over maakt. Is het de bedoeling dat je deze uitgave(n) vergoed krijgt, of is het de bedoeling dat jullie samen (als gezin) van dit geld profiteren en er geen vergoeding hoeft plaats te vinden in geval van scheiding.

Hoewel het heel begrijpelijk is dat je dit soort zaken niet bespreekt en vast legt als je samen nog heel gelukkig bent, is dit wel verstandig, omdat het op een later moment – als je minder gelukkig samen bent en uit elkaar gaat – tot een hoop vervelende discussies en kostbare procedures kan leiden.

Neem voor vragen of advies gerust contact op met één van onze familierecht advocaten. Wij helpen je graag.

Recente berichten