Corona-minuren | Cleerdin & Hamer Advocaten

Corona-minuren, is dat toegestaan?

20 mei 2021

Bij veel bedrijven geldt er een plus- en minurensysteem. Dit komt vooral voor in bedrijven met veel pieken en dalen in het werk, zoals de horeca. In periodes van minder werk, wordt er dan minder gewerkt, maar wel het volledige loon doorbetaald en op een later moment worden deze uren weer ingehaald. Deze afspraak moet in de cao, of de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Minder werk maar niet zomaar minder loon

Vanaf het moment dat de Coronapandemie uitbrak, hadden veel werkgevers plotseling minder werk beschikbaar. Logischerwijs werd het personeel als gevolg daarvan vaak minder ingezet. In eerdere uitspraken hebben rechters al geoordeeld dat er in deze situatie niet zomaar minder loon mocht worden betaald, maar hoe zit het als de werkgever de niet gewerkte uren als minuren aanmerkt en dus verwacht dat de werknemer deze op een later moment inhaalt? De normale plus- en minurensystemen lijken niet bedoeld te zijn voor dit soort uitzonderlijke situaties en zien vooral op de normale pieken en dalen in het werk.

Min-uren inhalen met plus-uren

De rechter in Lelystad moest zich laatst over deze specifieke vraag buigen. De werkgever in kwestie moest de normale dagdienst opknippen in twee ploegen, waarbij de werknemers per dag geen 8 uur, maar slechts 6.15 uren werkten. Hiervoor heeft de werkgever een ‘urenbank’ ingevoerd, waarbij de min-uren werden geregistreerd. Deze uren moesten de werknemers uiterlijk in april 2021 hebben ingehaald door het maken van plus-uren. Hiervoor moesten de werknemers iedere dag één uur extra werken.

Werkgever vist achter het net

De rechter is van oordeel dat de verrekening van niet gewerkte uren met plusuren niet was toegestaan. Dat de werkgever genoodzaakt was in verband met Corona de werknemers minder in te zetten, is een omstandigheid die volgens de rechter in de risicosfeer van de werkgever ligt.

Dat de werkgever eerst de volledige uren heeft uitbetaald, terwijl deze niet allemaal werden gewerkt, dat kan ook niet als voorschot op het loon of als teveel uitbetaald loon worden gezien. De werkgever viste dus achter het net en de werknemers konden niet worden verplicht de minuren in te halen.

Plus- en minurensysteem afhankelijk van situatie

Let wel, of het mogelijk is om een plus- en minurensysteem te hanteren in Corona-tijd is sterk afhankelijk van de situatie en van wat er tussen partijen is afgesproken. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten