Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

ZSM: de versnelling van justitie

3 maart 2014

Het Openbaar Ministerie wil aan de hand van het ZSM-model zoveel mogelijk strafzaken zo snel mogelijk afdoen. Volgens Patrick van der Meij kan snelle afhandeling van strafzaken veel ongewenste effecten hebben.

Veel verdachten kunnen de consequenties van hun instemming met een snelle afhandeling niet overzien; zij kennen hun rechtspositie niet en zij kunnen niet de inschatting maken of het Openbaar Ministerie wel echt een bewijsbare zaak tegen hen heeft. Een aanvaarding van een transactie of betaling van een strafbeschikking kan vergaande gevolgen hebben (voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag bijvoorbeeld). Bovendien wordt de kant van het verhaal van de verdachte niet meegenomen bij de afwegingen aan de ZSM-tafel ten aanzien van de best passende sanctie.

Recente berichten

Strafrecht