Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Wildplassen – mag dat?

22 september 2017

Deze vraag heeft de afgelopen week veel aandacht gehad. Aanleiding daarvan is de boete die een vrouw opgelegd had gekregen voor het plassen in het centrum van Amsterdam, welke zij aanvocht bij de kantonrechter. Haar verhaal is dat zij hoge nood had en het dichtstbijzijnde toilet niet meer kon halen. Overmacht dus. De kantonrechter oordeelde dat de vrouw gebruik had kunnen maken van het urinoir voor mannen. Die uitspraak heeft tot veel publieke verontwaardiging geleid. Vrouwen worden opgeroepen om een foto te maken van hun poging om gebruik te maken van het urinoir en op social media te delen met het bijschrift ‘#urinoirplassen’.

RTL Nieuws sprak met Annick Diesfeldt over de juridische ins en outs.
Het Wetboek van Strafrecht bevat geen verbod op wildplassen. Wildplassen levert aldus geen strafbaar feit op. Dit betekent echter niet dat wildplassen overal is toegestaan. In Nederland hebben gemeentes namelijk de bevoegdheid om eigen regels te maken en te handhaven om de gemeente voor iedereen netjes en leefbaar te houden. Die regels worden neergelegd in een zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening. Denk aan een verbod op bedelen, afval te vroeg aan de weg zetten, het niet opruimen van hondenpoep, maar ook wildplassen. De gemeente Amsterdam heeft in artikel 5.11 van zijn APV wildplassen verboden. Als een gemeente wildplassen niet heeft verboden in een APV, is het toegestaan. Het kan dus zo zijn dat wildplassen in de ene gemeente wel, maar in de andere gemeente niet is toegestaan.

Recente berichten