Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

WhatsApp op de werkvloer, what’s the risk?

15 mei 2019

WhatsApp wordt wereldwijd door maar liefst één miljard mensen gebruikt en er worden dagelijks meer dan 40 miljard berichten verzonden. Het is dan ook geen wonder dat wij in onze praktijk ook vaak te maken krijgen met WhatsApp berichten die de oorzaak zijn van een geschil tussen de werkgever en de werknemer. In deze blog zet ik een aantal uitspraken op een rij waar er een hoofdrol is weggelegd voor WhatsApp.

Een grafsteen en “I finish you”

Na het versturen van een WhatsApp bericht met een lijkwagen en grafsteen met de naam van zijn leidinggevende, kroop een medewerker door het oog van de naald. De rechter zag dit niet als concrete bedreiging. De werknemer had wel een grens overschreden, maar een ontslag op staande voet ging de rechter te ver.

Anders liep het af met de werknemer die naar eigen zeggen te laat betaald kreeg en zijn werkgever via Whatsapp berichten stuurde met teksten als “ I finish you” , “That is your option if you don wana more probmem for your life” en “ watch out believe me watch out” [spelfouten overgenomen]. Deze teksten waren wel degelijk bedreigend en van dusdanig ernstige aard, dat van de werkgever niet meer kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren.

Blauwe vinkjes

De kantonrechter heeft zich in het verleden al meermalen moeten buigen over ziekmeldingen via WhatsApp. In een wat oudere zaak uit 2012 stelde de werkgever dat hij de ziekmelding van de werknemer via WhatsApp niet heeft ontvangen. Helaas voor de werkgever kon de werknemer de wel bekende blauwe vinkjes tonen, waardoor de rechter het niet aannemelijk vond dat de werkgever het niet had ontvangen.

Discriminatie

Dat een simpel WhatsApp bericht je ook als ondernemer duur kan komen te staan, blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter Den Haag. De werkneemster in kwestie ontving het volgende bericht:

“ Samantha, er is besloten in overleg (..) om jou contract niet te verlengen. De reden hiervoor is jou zwangerschap, door jou zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen als groep niet voor onze rekening nemen. (dont shoot the messenger)”

De werkgever probeerde dit nog recht te praten door te stellen dat de verzender van het bericht formeel niet bevoegd was om deze mededeling te doen. Verder zou de zwangerschap slechts als excuus zijn gebruikt om de werkneemster niet te vertellen dat ze niet zou functioneren. De rechter ging hier niet in mee en kende de werkneemster een billijke vergoeding toe.

1255 Liefdesappjes

In het arbeidsrecht kennen we de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Wanneer een werknemer onder werktijd zo af en toe een privé berichtje verstuurd, dan zal deze regel niet snel opgaan. Sommige werknemers maken het echter wel erg bont. Zo ook de werknemer die in een periode van een half jaar onder werktijd 1255 “amoureuze” Whatsapp-berichten verstuurde en ontving. Volgens de werkgever was de werknemer “volledig in de wolken en in vervoering geraakt”. Hierdoor zou de werknemer veel meer tijd hebben besteed aan deze berichtjes dan puur het typen en lezen. De rechter ging grotendeels mee in dit betoog en schatte in dat de werknemer 2,5 à 3 minuten per bericht kwijt was. De werkgever mocht een bedrag van € 1.500,- bruto inhouden op het nog te betalen loon.

Kortom, werkgevers en werknemers: denk goed na voordat u op die verzendknop drukt. WhatsApp berichten kunnen dienen als bewijsmateriaal en kunnen (en zullen) tegen u worden gebruikt.

Recente berichten