Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen

24 november 2023

Op donderdag 23 november hield Sjoerd Thelosen een presentatie tijdens de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen, een elk half jaar terugkerende cursusmiddag voor Nederlandse asieladvocaten. Daarbij praatte mr. Thelosen ongeveer 150 van zijn collega’s bij over de ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof Van Justitie met betrekking tot de Terugkeerrichtlijn, in het bijzonder het terugkeerbesluit. Op de dag na de Tweede Kamer verkiezingen een goed moment om stil te staan bij het belang van rechtsbijstand voor een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Recente berichten